Chi tiết

Thông báo về việc giải quyết các yêu cầu cá nhân của sinh viên trong tình hình dịch Covid 19
Thân chào các em sinh viên!

Do tình hình Dịch covid-19 đang diễn biến phức tạp, thực hiện Công văn số 116/CDCNH ngày 31/3/2020 của Nhà trường v/v đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, Nhà trường tạm dừng tiếp nhận trực tiếp các hồ sơ, văn bản, chỉ tiếp nhận theo hình thức trực tuyến hoặc theo đường bưu chính.
Vì vậy, trong thời gian từ 01/4/2020 đến khi có thông báo mới, phòng ĐT-CTSV chỉ tiếp nhận các yêu cầu của SV qua email của phòng (daotao@hueic.edu.vn).
SV có nhu cầu cá nhân trong trường hợp thực sự cần thiết thì cung cấp đầy đủ thông tin: Họ và tên, Mã SV, Lớp, Nội dung yêu cầu, Số điện thoại, Địa chỉ, .... về địa chỉ email nói trên. Sau thời gian từ 3-5 ngày, Phòng sẽ trả kết quả theo yêu cầu qua đường Bưu điện đối với những yêu cầu có ký, đóng dấu xác nhận (miễn phí). Các yêu cầu mang tính chất Hỏi/Đáp Phòng sẽ trả lời ngay khi nhận được Email.

Đợt xét Tốt nghiệp Khóa 17CD các ngành học 2.5 năm, 17TCB, 18TCA, Phòng đã phát Giấy chứng nhận theo đúng kế hoạch là ngày 31/03/2020. Những sinh viên nào chưa nhận, nếu thực sự cần thiết thì gửi yêu cầu như trên để được giải quyết.

Ngày gửi: 4/4/2020
Số người đã xem: 3532

Các thông báo mới
 Thông báo kế hoạch thi TN VH khóa 18TCB và thi lại TN hệ niên chế. (13/4/2021) 
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA 16CD VỀ TRƯỚC, 17TCA, 17TCB, 18TCA đợt xét tháng 12/2020 (22/3/2021) 
 Kế hoạch thi lần 2 các khóa HK1, 2020-2021 (25/2/2021) 
 Thông báo thu học phí kỳ II năm học 2020-2021 hệ TC-B (20/1/2021) 
 Thông báo thu học phí kỳ II năm học 2020-2021 (14/1/2021) 
 Thông báo lùi Thời gian đăng ký học ONLINE, HK2 năm học 2020-2021 của Khóa 20CD (12/1/2021) 
 QUY ĐỊNH VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN (29/12/2020) 
 Kế hoạch học tập GDQPAN khóa 20CD và 20TC-B (28/12/2020) 
 về việc xét chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ theo kết quả thi kết thúc học phần  (25/12/2020) 
 Thông báo tuyển dụng giảng viên (24/12/2020) 


Các thông báo khác
 DỮ LIỆU XÉT TN KHÓA 17CD CÁC NGÀNH HỌC 2.5 NĂM, 18TCA, 17TCB BỔ SUNG (29/3/2020)
 Dữ liệu xét tốt nghiệp của Khóa 17TCB, 18TCA và các ngành học 2.5 năm của 17CD (23/3/2020)
 THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CHÍNH THỨC KHÓA 12CD, 13CD, 14CD, 15CD, 16CD, 17CL ĐỢT CÔNG NHẬN TN NGÀY 15/11/2019 (11/2/2020)
 Thông báo nộp hồ sơ miễn giảm học phí HKII năm 2019-2020 (10/2/2020)
 Kế hoạch thi lần 2 các Khóa 17CD, 18CD, 18TCA, 18TCB HK1, năm học 2019-2020 (3/2/2020)
 Danh sách các lớp học phần chưa mở được Khóa 19CD, HK2, năm học 2019-2020 (23/1/2020)
 Thông báo về việc xem điểm khóa 17CD, 18CD, 18TCB học kỳ 1, năm học 2019-2020 – lần thi 1 (16/1/2020)
 Thông báo về việc đăng ký Khóa Luận, chuyên đề, Thực tập tốt nghiệp Khóa 17CD (9/1/2020)
 Thông báo thu học phí kỳ II năm học 2019-2020-Hệ Trung cấp B (6/1/2020)
 Thông báo thu tiền ở KTX Kỳ II năm học 2019-2020 (3/1/2020)
Quay lại