Chi tiết

về việc xét chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ theo kết quả thi kết thúc học phần

Áp dụng cho HS-SV từ khóa 19 trở về trước

Thông báo số 565/TB-CĐCNH ngày 23/12/2020 về việc xét chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ theo kết quả thi kết thúc học phần cho HS-SV từ khóa 19 trở về trước. Chi tiết xem file đính kèm./.

File đính kèm: TB 565 xet chuan dau ra NN-TH.pdf

Ngày gửi: 25/12/2020
Số người đã xem: 875
Quay lại