Chi tiết

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động trường CĐCN Huế năm học 2019-2020

Chiều ngày 31/12/2019, trường CĐCN Huế tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm học 2019-2020. Tham dự Hội nghị có 184 công chức, viên chức, người lao động trong toàn trường, ngoại trừ những viên chức đi học nước ngoài và nghỉ chế độ thai sản không được triệu tập.

Hội nghị là nơi để toàn thể công chức, viên chức, người lao động đóng góp trí tuệ, thể hiện tinh thần đoàn kết, góp phần xây dựng phát triển Nhà trường và thực hiện quy chế Dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Trước đó, các đơn vị phòng, khoa và trung tâm trực thuộc đã tổ chức 9 Hội nghị cơ sở với nhiều ý kiến góp ý về phương hướng phát triển nhà trường cũng như các vấn đề liên quan đến Quy định nội bộ của Trường.

Tập thể công chức, viên chức, người lao động của trường đã thống nhất, thông qua Nghị quyết của Hội nghị và quyết tâm khắc phục những khó khăn, tồn tại trong năm học trước, phấn đấu thực hiện và đạt các mục tiêu trong năm học 2019-2020 cũng như những năm tiếp theo, tập trung xây dựng Trường đạt chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao vào năm 2020.


Ngày gửi: 2/1/2020
Số người đã xem: 1206
Trở lại