Chi tiết

Thông báo về việc Xét tốt nghiệp các Khóa học theo tín chỉ
Phòng ĐT-CTSV thông báo Kế hoạch Xét tốt nghiệp các khóa học theo tín chỉ như sau:
Đối với SV các khóa cũ (Từ khóa 16CD về trước; 17TCA, B; 18TCA; 17CL về trước)
- Thời gian sinh viên nộp đơn xét tốt nghiệp: từ ngày 16/06/2020 đến 29/06/2020 (mẫu đơn tải ở Mục MẪU VĂN BẢN ở website trường hoặc nhận đơn ở Phòng ĐT-CTSV)
- Hoàn thành nhập chuẩn đầu ra vào phần mềm: GDQP&AN, Hoạt động xã hội, Chứng chỉ ngoại ngữ.... đến hết ngày 29/6/2020.
- Thời gian xét tốt nghiệp: từ ngày 30/06/2020 đến 10/07/2020.
- Sinh viên nhận Giấy Tốt nghiệp tạm thời từ ngày 21/07/2020.
- Thời gian nhận bằng tốt nghiệp chính thức nhà trường sẽ thông báo sau.
Đối với SV khóa 17CD (kể cả sinh viên chưa tốt nghiệp học theo chương trình 2.5 năm đã xét đợt 1 vào tháng 3/2020)
- Hoàn thành nhập chuẩn đầu ra vào phần mềm: GDQP&AN, Hoạt động xã hội, Chứng chỉ ngoại ngữ.... đến hết ngày 10/9/2020.
- Thời gian xét tốt nghiệp: dự kiến từ ngày 15/9/2020 đến 25/09/2020.
- Chuyển dữ liệu về Khoa kiểm dò: từ ngày 28/9/2020 đến 02/10/2020.
- Sinh viên nhận Giấy Tốt nghiệp tạm thời từ ngày 09/10/2020.
- Thời gian nhận bằng tốt nghiệp chính thức nhà trường sẽ thông báo sau.
Lưu ý: * Từ Khóa 17 trở đi (Cao đẳng, Trung cấp) bằng tốt nghiệp của sinh viên có dán ảnh, Khoa tập hợp ảnh của sinh viên theo lớp biên chế (mỗi sinh viên 1 ảnh 3x4) và chuyển về Phòng ĐT-CTSV để phòng dán vào bằng TN.
* Sinh viên học theo chương trình 2.5 năm chưa được xét đợt 1 phải đề xuất ở trang cá nhân từ ngày 25/08/2020 đến hết ngày 10/9/2020.

Ngày gửi: 20/8/2020
Số người đã xem: 2611

Các thông báo mới
 Kế hoạch Xét tốt nghiệp các khóa từ khóa 17CD, 18CL về trước; 17TCA, 17TCB; 18TCA, 18TCB  (29/4/2021) 
 Thông báo kế hoạch thi TN VH khóa 18TCB và thi lại TN hệ niên chế. (13/4/2021) 
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA 16CD VỀ TRƯỚC, 17TCA, 17TCB, 18TCA đợt xét tháng 12/2020 (22/3/2021) 
 Kế hoạch thi lần 2 các khóa HK1, 2020-2021 (25/2/2021) 
 Thông báo thu học phí kỳ II năm học 2020-2021 hệ TC-B (20/1/2021) 
 Thông báo thu học phí kỳ II năm học 2020-2021 (14/1/2021) 
 Thông báo lùi Thời gian đăng ký học ONLINE, HK2 năm học 2020-2021 của Khóa 20CD (12/1/2021) 
 QUY ĐỊNH VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN (29/12/2020) 
 Kế hoạch học tập GDQPAN khóa 20CD và 20TC-B (28/12/2020) 
 về việc xét chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ theo kết quả thi kết thúc học phần  (25/12/2020) 


Các thông báo khác
 Kế hoạch triển khai Học kỳ phụ năm học 2019-2020 (28/5/2020)
 Kế hoạch và lịch thi tốt nghiệp hệ niên chế các khóa ngày 24/8/2020 (22/5/2020)
 Thông báo thu học phí kỳ II năm học 2019-2020-Lần 2 (8/5/2020)
 THÔNG BÁO MỚI VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC YÊU CẦU CÁ NHÂN CỦA SINH VIÊN (8/5/2020)
 Thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký Thi lại và đăng ký học bổ sung (5/5/2020)
 Thông báo nộp BHYT và BHTT tháng 5/2020 (17/4/2020)
 Kế hoạch thi lại HK1, năm học 2019-2020 các Khóa theo học tín chỉ (16/4/2020)
 Thông báo về việc giải quyết các yêu cầu cá nhân của sinh viên trong tình hình dịch Covid 19 (4/4/2020)
 DỮ LIỆU XÉT TN KHÓA 17CD CÁC NGÀNH HỌC 2.5 NĂM, 18TCA, 17TCB BỔ SUNG (29/3/2020)
 Dữ liệu xét tốt nghiệp của Khóa 17TCB, 18TCA và các ngành học 2.5 năm của 17CD (23/3/2020)
Quay lại