Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA 16CD VỀ TRƯỚC, 17TCA, 17TCB, 18TCA đợt xét tháng 12/2020
Sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp (danh sách đính kèm) từ ngày 26/3/2021 đến dãy M (Tầng 2) - Phòng ĐT-CTSV để ký nhận bằng.
Lưu ý:
- Sinh viên mang theo chứng minh nhân dân gốc để đối chiếu.
- Phòng ĐT-CTSV chỉ phát bằng vào các ngày 2-4-6 hàng tuần.
File đính kèm: Quyetdinh_TN.zip

Ngày gửi: 22/3/2021
Số người đã xem: 904
Quay lại