Chi tiết

Kế hoạch Xét tốt nghiệp các khóa từ khóa 16CD về trước; 17TCA, B; 18TCA
Phòng ĐT-CTSV thông báo Kế hoạch Xét tốt nghiệp các khóa từ khóa 16CD về trước; 17TCA, B; 18TCA như sau:
- Thời gian sinh viên đề xuất xét tốt nghiệp ở trang cá nhân: từ ngày 18/11/2020 đến 30/11/2020.
- Thời gian xét tốt nghiệp:
+ Từ ngày 02/12/2020 đến 09/12/2020: xét các khóa từ 15CD về trước.
+ Từ ngày 10/12/2020 ​đến 17/12/2020: xét các khóa 16CD, 17TCA, 17TCB, 18TCA.
- Sinh viên nhận Giấy Tốt nghiệp tạm thời các khóa từ ngày 24/12/2020.
- Thời gian nhận bằng tốt nghiệp chính thức nhà trường sẽ thông báo sau.

Ngày gửi: 13/11/2020
Số người đã xem: 1099

Các thông báo mới
 Thông báo thu học phí kỳ II năm học 2020-2021 hệ TC-B (14/1/2021) 
 Thông báo thu học phí kỳ II năm học 2020-2021 (14/1/2021) 
 Thông báo lùi Thời gian đăng ký học ONLINE, HK2 năm học 2020-2021 của Khóa 20CD (12/1/2021) 
 QUY ĐỊNH VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN (29/12/2020) 
 Kế hoạch học tập GDQPAN khóa 20CD và 20TC-B (28/12/2020) 
 về việc xét chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ theo kết quả thi kết thúc học phần  (25/12/2020) 
 Thông báo tuyển dụng giảng viên (24/12/2020) 
 Thông báo v/v Đăng ký học môn Tin học khóa 20CD theo hình thức 50% học ONLINE. 50% học OFFLINE tại trường (24/12/2020) 
 Kế hoạch học bổ sung GDQPAN khóa 19CD và 19TC-B (18/12/2020) 
 Thời gian đăng ký học ONLINE học kỳ 2, năm học 2020-2021 các Khóa (9/12/2020) 


Các thông báo khác
 Thông báo thu học phí kỳ I năm học 2020-2021-Hệ Trung cấp B (4/11/2020)
 Thông báo thu học phí kỳ I năm học 2020-2021 (4/11/2020)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC TIẾNG NHẬT 1 CỦA LỚP 19CDDC11 VÀ KHÓA 20CD (25/10/2020)
 Thông báo tuyển dụng (23/10/2020)
 THỜI GIAN NHẬN BẰNG CHÍNH THỨC ĐỢT XÉT THÁNG 7/2020 CÁC KHÓA 12CD, 14CD, 15CD, 16CD, 17TCB, 18TCA (16/10/2020)
 Thông báo nghỉ học ngày 17 tháng 10 năm 2020 (16/10/2020)
 Thông báo về Thời gian đi học trở lại sau thời gian nghỉ do bão lụt. (14/10/2020)
 Thông báo nhận bằng TN hệ niên chế từ ngày 01/10/2020. (2/10/2020)
 Thời khóa biểu dự kiến các lớp 20TCB năm học 2020 - 2021 (20/9/2020)
 Danh sách sinh viên các hệ nhập học năm 2020 - 2021 (20/9/2020)
Quay lại