Triển khai đào tạo ngành Điện Công nghiệp theo tiêu chuẩn CHLB Đức

04 giảng viên khoa Điện – Điện tử, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế (HueIC) đang tham gia khóa đào tạo tại Bang Brandenburg, Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức trong vòng 5 tháng để phục vụ cho việc triển khai đào tạo Ngành Điện Công nghiệp theo tiêu chuẩn CHLB Đức. Dự kiến khóa đầu tiên tuyển sinh vào tháng 09 năm 2019.

HueIC là một trong 7 trường Cao đẳng của Việt Nam được CHLB Đức hợp tác đào tạo Nghề Điện Công nghiệp. Học xong chương trình này, người học đủ điều kiện tốt nghiệp được cấp 2 bằng theo qui định của CHLB Đức và của Việt Nam, đáp ứng nhu cầu lao động chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế; được giới thiệu việc làm tại CHLB Đức và các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam.