Thông tin tuyển sinh liên thông các hệ

1. Tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học

Trường CĐ Công nghiệp Huế liên kết với Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng tuyển sinh các lớp đại học hệ vừa làm vừa học năm 2015, như sau:

CÁC NGÀNH TUYỂN

- Kỹ thuật điện, điện tử

- Kỹ thuật công trình xây dựng

a/ Đối tượng: Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương)

b/ Thời gian đào tạo: 4,5 năm.

c/ Hình thức tuyển: Thi tuyển hoặc xét tuyển (nếu đã có 01 bằng đại học).

d/ Thời hạn nhận hồ sơ: Đến hết ngày 15/9/2015

e/ Thời gian thi tuyển: Tháng 9/2015

f/ Bán và nhận hồ sơ tại: Trung tâm Tuyển sinh, Trường CĐ Công nghiệp Huế, số 70 Nguyễn Huệ, Huế. Điện thoại: 054.3837073.        

Ghi chú: Nhà trường có tổ chức ôn tập cho thí sinh dự thi./.

2. Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học

Trường CĐ Công nghiệp Huế liên kết với ĐH Bách khoa Đà Nẵng, ĐH Kinh tế Đà Nẵng, ĐH SPKT Vinh tuyển sinh liên thông từ cao đẳng, cao đẳng nghề lên đại học năm 2015, như sau:

 CÁC NGÀNH TUYỂN

- Kế toán

- Công nghệ thông tin

- Công nghệ chế tạo máy

- Kỹ thuật điện, điện tử   

- Kỹ thuật điện tử truyền thông

- Kỹ thuật công trình xây dựng

a/ Đối tượng:  Tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề các ngành tương ứng 

b/ Thời gian đào tạo:  Từ 1,5 năm đến 2 năm 

c/ Hình thức tuyển:  Thi tuyển.

d/ Thời hạn nhận hồ sơ: Đến hết ngày 15/9/2015

e/ Thời gian thi tuyển: Tháng 9/2015

f/ Bán và nhận hồ sơ tại: Trung tâm Tuyển sinh, Trường CĐ Công nghiệp Huế, số 70 Nguyễn Huệ, Huế. Điện thoại: 054.3837073.           

Ghi chú: Nhà trường có tổ chức ôn tập cho thí sinh dự thi./.

Lưu ý:

- Bán và nhận hồ sơ tại Trung tâm tuyển sinh dịch vụ và đào tạo Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.

- Địa chỉ: 70 Nguyễn Huệ - Thành Phố Huế

- Điện thoại: 054.3837073

 

*Các ứng viên quan tâm có thể nộp hồ sơ trực tuyến tại đây.