Giới thiệu về cuộc thi sáng tạo kỹ thuật HS-SV Thừa Thiên Huế 2016

Giới thiệu chung về Cuộc thi

Thực hiện nội dung hợp tác tổ chức các cuộc thi Robot tự động cho sinh viên (gọi là Robocon) đã được ký kết trong biên bản ghi nhớ giữa các trường: Đại học Khoa học Huế, Đại học Phú Xuân, Trung cấp Nghề số 10 tỉnh Thừa Thiên Huế và Cao đẳng Công nghiệp Huế; Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế xin thông báo kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật HSSV Thừa Thiên Huế năm 2016 thay cho cuộc thi Robocon được tổ chức 2 năm một lần của các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mục đích của cuộc thi

- Khuyến khích tinh thần sáng tạo, nghiên cứu khoa học của sinh viên, đẩy mạnh việc thực hành, ứng dụng trong giảng dạy, giúp xây dựng nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao của Việt Nam.

- Tăng cường sự trao đổi kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực điện tử và tự động hóa giữa các trường Đại học và Cao đẳng trong khu vực;

- Cuộc thi được khuyến khích sử dụng board mạch Intel Galileo hoặc board của TI.

Đối tượng dự thi

Tất cả sinh viên có quốc tịch Việt Nam đang học tập ngành kỹ thuật tại các trường đại học và cao đẳng tại tỉnh Thừa Thiên Huế đều có thể tham dự.

Các nhà tài trợ

Tài trợ chính

Hãng Sơn Boss


15.000.000 đ

Công ty TNHH SX-XD-TM-DV Minh An


15.000.000 đ

Ngân hàng Viettin Bank


15.000.000 đ

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUEIC


30 suất học bổng, 500.000đ/suất

Đồng tài trợ

Công ty Hạ Trắng


Áo thi đấu và tiền mặt

Vinaphone


Hiện vật và tiền mặt

Ngân hàng Đông Á


Hiện vật và tiền mặt

Công ty Phi Long


Hiện vật và tiền mặt

Công ty Đỉnh Bạch Mã & NI


Hiện vật và tiền mặt