Các chuyên ngành đào tạo của Khoa Điện tử viễn thông

Thu gọn Mở rộng

  Với thời gian 03 năm Sinh viên sẽ được trang bị các kỹ năng đánh giá, phân tích các sự cố các dây chuyền, thiết bị sản xuất trong các nhà máy và xí nghiệp cũng như các dụng cụ và thiết bị phục vụ đời sống thường ngày thông qua các môn học cơ sở: Điện cơ bản, Vật liệu Điện tử; Mạch điện tử; Kỹ thuật xung ,số;Kỹ thuật vi xử lý.... Đồng thời người học cũng được đào tạo các kỹ năng bảo dưỡng, lắp ráp và sửa chữa các thiết bị điện tử Công nghiệp và các dụng cụ thường dùng trong gia đình thông qua các môn học tich hợp cả về lý thuyết lẫn thực hành như: + Điều khiển lập trình PLC; 

+ Probihus; 

+ Điện tử công suất; 

+ Kỹ thuật cảm biến....


Để nâng cao năng lực cho người học khi tham gia sản xuất; kinh doanh chương trình cũng đưa vào các môn học Tổ chức, Quản lý sản xuất và Nâng cao hiệu quả công tác cùng với các môn học cung cấp các kỹ năng mềm như các chương trình khác. Sau khi tốt nghiệp sinh viên được cấp bằng Cao đẳng nghề và có thể tìm việc làm ở các nhà máy, xí nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và có thể tự lập cơ sở độc lập. Nếu trong quá trình học chịu khó học các chứng chỉ ngoại ngữ tương đương với TOIC sinh viên hoàn toàn có khả năng tham gia vào thị trường xuất khẩu lao động trong khu vực hoặc trong châu lục.