Chuyên ngành đào tạo của Khoa Điện

 

Thu gọn Mở rộng

TỔNG QUAN NGÀNH NGHỀ

 

        Hiện tại và trong tương lai đất nước ta đang thực hiện nhiệm vụ điện khí  hóa toàn quốc, nhu cầu về nhân lực để đáp ứng nhiệm vụ này là rất lớn, vì vậy ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử  mở ra cơ hội học tập, nghiên cứu và việc làm rất thiết thực cho mọi người

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuât điện điện tử thiết kế nhằm đào tạo các cử nhân cao đẳng có đủ kiến thức và năng lực phục vụ cho nhu cầu  ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, đời sống về lĩnh vực điện, điện tử. Sau thời gian đào tạo 3 năm sinh viên có thể đạt được các kỹ năng:

 

- Lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa các loại thiết bị điện, mạch điện, điện tử trong công nghiệp và trong sinh hoạt dân dụng.

- Vận hành và bảo trì các hệ thống phân phối điện năng mạng hạ áp, hệ thống chống sét và nối đất, hệ thống bảo vệ an ninh, an toàn điện;

- Vận hành và bảo trì hệ thống điều khiển tự động công nghiệp vừa và nhỏ, các hệ thống dịch vụ và công cộng: hệ thống PLC, vi xử lý;

- Thực hiện các khâu thiết kế dưới sự hướng dẫn của kỹ sư chuyên ngành;

- Sử dụng các phần mềm chuyên ngành như CAD, lập trình PLC, …

- Làm việc độc lập và hợp tác nhóm

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

      Sau khi tốt nghiệp ngành sinh viên có khả năng đảm nhận ứng với các vị trí:

- Kỹ thuật viên trình độ cao đẳng tại các công ty, xí nghiệp công nghiệp, các nhà máy điện; các công ty tư vấn, thiết kế và xây lắp điện; các công ty điện lực, các cơ sở đào tạo và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực kỹ thuật điện, điện tử

- Tham gia giảng dạy thực hành tại các trường trung cấp nghề khi được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

- Triển khai các ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới của lĩnh vực kỹ thuật điện, điện tử

  TỔNG QUAN NGÀNH NGH

         Ngành Công nghệ kỹ thuât điều khiển và tự động hóa là 1 lĩnh vực  then chốt  trong công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước . Hiện nay đất nước ta đang trong giai đoạn công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, vì vậy việc tham gia học tập ngành  Công nghệ kỹ thuât điều khiển và tự động hóa sẽ đem lại cơ hội việc làm rất lớn cho mọi người.


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuât điều khiển và tự động hóa  thiết kế nhằm đào tạo các cử nhân cao đẳng có đủ kiến thức và năng lực phục vụ cho nhu cầu  ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, đời sống về lĩnh vực điện, điện tử. Sau thời gian đào tạo 3 năm sinh viên có thể đạt được các kỹ năng:

- Lắp ráp, lập trình, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị tự động và các hệ thống điều khiển, sản xuất tự động ở các nhà máy qui mô vừa và nhỏ;

- Vận hành và bảo trì hệ thống tự động hóa quá trình sản xuất, hệ thống tự động hóa các máy công cụ, hệ thống PLC, vi xử lý, SCADA, robot;

- Vận hành, sửa chữa những hư hỏng thông thường của các thiết bị điện, máy điện công suất nhỏ;

  -Thực hiện các khâu thiết kế và chuyển giao công nghệ dưới sự hướng dẫn của kỹ sư chuyên ngành;

- Sử dụng phần mềm CAD trong kỹ thuật điện;

- Điều hành và quản lý hệ thống điện công nghiệp;

- Làm việc độc lập và hợp tác nhóm

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

      Sau khi tốt nghiệp ngành sinh viên có khả năng nhận công tác và làm việc ứng với các vị trí:

- Kỹ thuật viên trình độ cao đẳng tại các nhà máy, xí nghiệp sản xuất theo dây chuyền tự động; các cơ sở sản xuất, kinh doanh điện, thiết bị điện.

- Tham gia giảng dạy thực hành tại các trường trung cấp nghề khi được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

- Triển khai các ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới của lĩnh vực công nghệ tự động