Facilities

Về cơ sở vật chất, nhà trường đã trang bị 03 phòng học dành với hệ thống âm thanh và màn hình Tivi và 01 phòng lab với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho việc dạy và học ngoại ngữ cho sinh viên chuyên ngành và sinh viên các ngành khác.