Chi tiết

Kế hoạch xét Tốt nghiệp các khóa 20CD (2,5 năm); 21TCA và 21CL (1,5 năm)
Phòng ĐT-CTSV kính thông báo Kế hoạch xét Tốt nghiệp các khóa 20CD (2,5 năm); 21TCA và 21CL (1,5 năm)
- Từ ngày 12/12/2022 đến 17/12/2022: Kiểm dò chương trình, hoàn thiện điểm Tổng kết và Chuẩn đầu ra.
- Từ ngày 19/12/2022 đến 27/12/2022: Phòng ĐT-CTSV xét tốt nghiệp.
- Từ ngày 28/12/2022 đến 02/01/2023: Khoa kiểm dò và phản hồi (nếu có).
- Từ ngày 03/01/2023 đến 07/01/2023: Phòng ĐT-CTSV lên danh sách SV đủ điều kiện tốt nghiệp.
Đợt này nhà trường không phát giấy chứng nhận tốt nhiệp tạm thời để tập trung in bằng chính thức luôn (dự kiến cuối tháng 2/2023 phát bằng chính thức tại lễ bế giảng)

Ngày gửi: 10/11/2022
Số người đã xem: 9141

Các thông báo mới
 Kế hoạch thi lần 2 HK2 và kỳ phụ năm học 2023-2024 các Khóa (18/6/2024) 
 Kế hoạch xét tốt nghiệp Khóa 21CD (cả chương trình 2.5 năm và 3 năm) (20/5/2024) 
 THÔNG BÁO NHẬN BẰNG CHÍNH THỨC CÁC KHOÁ 20CD TRỞ VỀ TRƯỚC, 22CL(1 NĂM) TRỞ VỀ TRƯỚC, 21TCA VÀ 21TCB TRỞ VỀ TRƯỚC - ĐỢT XÉT THÁNG 03/2024 (26/4/2024) 
 Thông báo thu học phí Học kỳ II năm học 2023-2024-Hệ TC-B (1/4/2024) 
 Thông báo thu học phí Học kỳ II năm học 2023-2024 (1/4/2024) 
 Trường CĐCN Huế tuyển dụng giảng viên (27/3/2024) 
 Kế hoạch bế giảng và Quyết định đính kèm danh sách sinh viên tốt nghiệp các khóa 21CD, 22CL, 22TCA (26/3/2024) 
 Kế hoạch Xét tốt nghiệp các Khoá: Từ Khóa 20CD trở về trước, 22CL(1 năm) trở về trước, 21TCA và 21TCB trở về trước (4/3/2024) 
 Thông báo thanh lý tài sản (2/2/2024) 
 Thông báo Thanh lý phế liệu lưu kho (25/1/2024) 


Các thông báo khác
 Nghiệm thu chương trình đào tạo ngành Kế toán doanh nghiệp hệ Trung cấp (3/11/2022)
 Thông báo về việc hợp đồng lao động (12/10/2022)
 Kênh thông tin hỗ trợ việc làm cho sinh viên (4/10/2022)
 Thông báo nộp tiền học phí GDQPAN năm học 2022-2023 (3/10/2022)
 Kế hoạch Xét tốt nghiệp các khóa từ khóa 19CD, 20CL, 19TCB, 20TCA về trước (13/9/2022)
 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tuyển dụng viên chức (13/9/2022)
 Điều chỉnh thời gian đăng ký học online Khóa 22- Học kỳ 1 - Năm học 2022-2023 (23/8/2022)
 Thời gian Đăng ký học online Học kỳ 1, năm học 2022-2023 (1/7/2022)
 Tốt nghiệp VH khóa 19TCB (29/6/2022)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA (13/6/2022)
Quay lại