Chi tiết

Kế hoạch Xét tốt nghiệp các khóa từ khóa 19CD, 20CL, 19TCB, 20TCA về trước
Phòng ĐT-CTSV kính thông báo Kế hoạch Xét tốt nghiệp các khóa từ khóa 19CD, 20CL, 19TCB, 20TCA về trước như sau:

- Thời gian HSSV đề xuất xét tốt nghiệp ở trang cá nhân: từ ngày 15/9/2022 đến ngày 03/10/2022.
- Thời gian xét tốt nghiệp:
+Từ ngày 05/10/2022 đến 13/10/2022: xét các khóa 20CL, 19TCB, 20TCA về trước
+ Từ ngày 17/10/2022 ​đến 24/10/2022: xét các khóa từ 19CD về trước
- Thời gian nhận giấy chứng nhận tạm thời: từ chiều ngày 31/10/2022
- Thời gian nhận bằng tốt nghiệp chính thức nhà trường sẽ thông báo sau.

Ngày gửi: 13/9/2022
Số người đã xem: 2220
Quay lại