Chi tiết

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tuyển dụng viên chức

1. Vị trí, số lượng

- Giảng viên: 02 người,

- Chuyên viên đầu tư, xây dựng cơ bản: 01 người.

2. Yêu cầu và thời gian nộp hồ sơ: Xem thông tin chi tiết ở file đính kèm

3. Thông tin liên hệ: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Điện thoại liên hệ: 0234.3822.813, 0915.388.619.

File đính kèm: 388TB-CĐCNH_tuyendung.pdf

Ngày gửi: 13/9/2022
Số người đã xem: 2024
Quay lại