Chi tiết

Kế hoạch thi lần 2 Học kỳ 2 và kỳ phụ năm học 2021-2022 các Khóa.
HSSV xem chi tiết ở file đính kèm
File đính kèm: Kehoachthilan2_2_2021_2022.doc

Ngày gửi: 23/5/2022
Số người đã xem: 4162

Các thông báo mới
 Thông báo nhận bằng chính thức các Khóa 19CD, 20CL, 19TCB, 20TCA VỀ TRƯỚC (Đợt xét cuối tháng 10/2022) (28/12/2022) 
 Thông báo thời gian đăng ký online các học phần Học kỳ 2 - Năm học 2022-2023 (10/12/2022) 
 Kế hoạch Thi lại HK1, năm học 2022-2023 các khóa (6/12/2022) 
 Kế hoạch bế giảng khóa 20TCB, 21CL (6/12/2022) 
 Thông báo nộp tiền học phí An ninh Quốc phòng Khóa 22CD (5/12/2022) 
 Kế hoạch xét Tốt nghiệp các khóa 20CD (2,5 năm); 21TCA và 21CL (1,5 năm) (10/11/2022) 
 Nghiệm thu chương trình đào tạo ngành Kế toán doanh nghiệp hệ Trung cấp (3/11/2022) 
 Thông báo về việc hợp đồng lao động (12/10/2022) 
 Kênh thông tin hỗ trợ việc làm cho sinh viên (4/10/2022) 
 Thông báo nộp tiền học phí GDQPAN năm học 2022-2023 (3/10/2022) 


Các thông báo khác
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ ONLINE KỲ PHỤ NĂM HỌC 2021-2022 (13/5/2022)
 Kế hoạch thi tốt nghiệp văn hóa khóa 19TCB và các khóa thi lại (13/5/2022)
 Kế hoạch Xét tốt nghiệp các khóa 19CD (3 năm), 21CL, 20TCB (27/4/2022)
 Thông báo Kế hoạch xét tốt nghiệp các khóa (28/2/2022)
 THÔNG BÁO NHẬN BẰNG CÁC KHÓA TỪ KHÓA 18CD, 19CL VỀ TRƯỚC; 18TCA, 18TCB;19TCA; 19TCB (ĐỢT XÉT THÁNG 10,11/2021) (28/1/2022)
 Kế hoạch Thi lần 2 Học kỳ 1, năm học 2021-2022 (24/12/2021)
 Quyết định và Danh sách HSSV bị cảnh báo, thôi học đợt xét tháng 11/2021 (13/12/2021)
 Thời gian đăng ký học online học kỳ 2-năm học 2021-2022 (13/12/2021)
 Quy định văn hóa học đường (1/11/2021)
 Thông báo và Hướng dẫn nghị định 81/2021 về miễn giảm học phí (22/10/2021)
Quay lại