Chi tiết

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA TỪ KHÓA 18CD, 18CL về trước; 17TCA, 17TCB; 18TCA, 18TCB; 19TCB
Phòng ĐT-CTSV thông báo Kế hoạch Xét tốt nghiệp các khóa từ khóa 18CD, 18CL về trước; 17TCA, 17TCB; 18TCA, 18TCB; 19TCB như sau:
- Thời gian HSSV đề xuất xét tốt nghiệp ở trang cá nhân: từ ngày 16/9/2021 đến ngày 27/9/2021.
(Riêng khóa 19TCB học sinh không đề xuất xét Tốt nghiệp do học theo đúng tiến độ đào tạo)
- Thời gian xét tốt nghiệp:
+ Từ ngày 28/9/2021 đến 06/10/2021: xét khóa 19TCB
+Từ ngày 07/10/2021 đến 14/10/2021: xét các khóa 18CL về trước, 17TCA, 17TCB, 18TCA, 18TCB.
+ Từ ngày 15/10/2021 ​đến 26/10/2021: xét các khóa từ 18CD về trước.
- Thời gian nhận giấy chứng nhận tạm thời:
+ Khóa 19TCB: từ chiều ngày 13/10/2021
+ Các khóa 18CL về trước, 17TCA, 17TCB, 18TCA, 18TCB: từ chiều ngày 22/10/2021.
+ Các khóa từ 18CD về trước: từ chiều ngày 29/10/2021.
- Thời gian nhận bằng tốt nghiệp chính thức nhà trường sẽ thông báo sau.

Ngày gửi: 15/9/2021
Số người đã xem: 9683

Các thông báo mới
 THÔNG BÁO NHẬN BẰNG CHÍNH THỨC CÁC KHOÁ 20CD VỀ TRƯỚC, 21CL VỀ TRƯỚC, 21TCA VÀ 20TCB VỀ TRƯỚC (28/11/2023) 
 Danh sách HSSV tốt nghiệp và Kế hoạch Bế giảng các Khóa 21TCB, 22CL, 22TCA và 20CD (thời gian đào tạo 3 năm) (20/10/2023) 
 THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP HỌC ATLĐ, THẺ ATLĐ (19/9/2023) 
 Thông báo thu học phí kỳ I năm học 2023-2024 (6/9/2023) 
 Trường CĐCN Huế tuyển dụng giảng viên (24/8/2023) 
 Thông báo thời gian đăng ký học các học phần học kì 1-2023-2024 khóa 23CD, 23CL, 23TCA, 23TCB (21/8/2023) 
 Kế hoạch xét tốt nghiệp các khoá (21/8/2023) 
 Thông báo thời gian đăng ký online các học phần trên phần mềm Học kỳ 1-2023-2024 (18/7/2023) 
 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Khóa 20CD (3 năm) và Thời gian nhận bằng TN chính thức (30/6/2023) 
 Kế hoạch thi lần 2 Học kỳ 2 và năm học 2022-2023 các Khóa. (7/6/2023) 


Các thông báo khác
 Trường CĐCN Huế tuyển dụng nhân viên (14/9/2021)
 Trường CĐCN Huế tuyển dụng giảng viên (9/8/2021)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA 17CD VỀ TRƯỚC, 17TCB, 18TCA, 18TCB ĐỢT XÉT THÁNG 5/2021 (5/8/2021)
 Thông báo nhập học trực tuyến (20/7/2021)
 Danh sách Tốt nghiệp văn hóa khóa 18TCB (9/7/2021)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP KHÓA 18CD, 19TCA (9/7/2021)
 Tổ chức Lễ bế giảng các khóa 18CD, 19TCA, 19TCB, 19CL (7/7/2021)
 Kế hoạch Thi lần 2 các khóa Học kỳ 2 năm học 2020-2021 (29/6/2021)
 Thời gian Đăng ký học online Học kỳ 1, năm học 2021-2022 (28/6/2021)
 Thông báo gia hạn nộp học phí kỳ II năm học 2020-2021 (20/5/2021)
Quay lại