Chi tiết

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA TỪ KHÓA 18CD, 18CL về trước; 17TCA, 17TCB; 18TCA, 18TCB; 19TCB
Phòng ĐT-CTSV thông báo Kế hoạch Xét tốt nghiệp các khóa từ khóa 18CD, 18CL về trước; 17TCA, 17TCB; 18TCA, 18TCB; 19TCB như sau:
- Thời gian HSSV đề xuất xét tốt nghiệp ở trang cá nhân: từ ngày 16/9/2021 đến ngày 27/9/2021.
(Riêng khóa 19TCB học sinh không đề xuất xét Tốt nghiệp do học theo đúng tiến độ đào tạo)
- Thời gian xét tốt nghiệp:
+ Từ ngày 28/9/2021 đến 06/10/2021: xét khóa 19TCB
+Từ ngày 07/10/2021 đến 14/10/2021: xét các khóa 18CL về trước, 17TCA, 17TCB, 18TCA, 18TCB.
+ Từ ngày 15/10/2021 ​đến 26/10/2021: xét các khóa từ 18CD về trước.
- Thời gian nhận giấy chứng nhận tạm thời:
+ Khóa 19TCB: từ chiều ngày 13/10/2021
+ Các khóa 18CL về trước, 17TCA, 17TCB, 18TCA, 18TCB: từ chiều ngày 22/10/2021.
+ Các khóa từ 18CD về trước: từ chiều ngày 29/10/2021.
- Thời gian nhận bằng tốt nghiệp chính thức nhà trường sẽ thông báo sau.

Ngày gửi: 15/9/2021
Số người đã xem: 11401

Các thông báo mới
 Kế hoạch xét tốt nghiệp Khóa 21CD (cả chương trình 2.5 năm và 3 năm) (20/5/2024) 
 THÔNG BÁO NHẬN BẰNG CHÍNH THỨC CÁC KHOÁ 20CD TRỞ VỀ TRƯỚC, 22CL(1 NĂM) TRỞ VỀ TRƯỚC, 21TCA VÀ 21TCB TRỞ VỀ TRƯỚC - ĐỢT XÉT THÁNG 03/2024 (26/4/2024) 
 Thông báo thu học phí Học kỳ II năm học 2023-2024-Hệ TC-B (1/4/2024) 
 Thông báo thu học phí Học kỳ II năm học 2023-2024 (1/4/2024) 
 Trường CĐCN Huế tuyển dụng giảng viên (27/3/2024) 
 Kế hoạch bế giảng và Quyết định đính kèm danh sách sinh viên tốt nghiệp các khóa 21CD, 22CL, 22TCA (26/3/2024) 
 Kế hoạch Xét tốt nghiệp các Khoá: Từ Khóa 20CD trở về trước, 22CL(1 năm) trở về trước, 21TCA và 21TCB trở về trước (4/3/2024) 
 Thông báo thanh lý tài sản (2/2/2024) 
 Thông báo Thanh lý phế liệu lưu kho (25/1/2024) 
 Thông báo thời gian đăng ký online trên phần mềm các học phần HK2, năm học 2023-2024 các Khóa 23CD, 23TCB, 23TCA, 23CL (4/1/2024) 


Các thông báo khác
 Trường CĐCN Huế tuyển dụng nhân viên (14/9/2021)
 Trường CĐCN Huế tuyển dụng giảng viên (9/8/2021)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA 17CD VỀ TRƯỚC, 17TCB, 18TCA, 18TCB ĐỢT XÉT THÁNG 5/2021 (5/8/2021)
 Thông báo nhập học trực tuyến (20/7/2021)
 Danh sách Tốt nghiệp văn hóa khóa 18TCB (9/7/2021)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP KHÓA 18CD, 19TCA (9/7/2021)
 Tổ chức Lễ bế giảng các khóa 18CD, 19TCA, 19TCB, 19CL (7/7/2021)
 Kế hoạch Thi lần 2 các khóa Học kỳ 2 năm học 2020-2021 (29/6/2021)
 Thời gian Đăng ký học online Học kỳ 1, năm học 2021-2022 (28/6/2021)
 Thông báo gia hạn nộp học phí kỳ II năm học 2020-2021 (20/5/2021)
Quay lại