Chi tiết

Thời gian Đăng ký học online Học kỳ 1, năm học 2021-2022
Phòng ĐT-CTSV thông báo Thời gian Đăng ký học online Học kỳ 1, năm học 2021-2022 như sau:

Khóa 19CD, 20CD, 20TCA, 20TCB, 20CL (20CLTH41, 20CLNL11), 19TCB (Cơ khí):
- CVHT, GVCN đăng ký học trên phần mềm cho toàn bộ HSSV lớp chủ nhiệm: từ ngày 27/7/2021 đến ngày 03/8/2021.
- HSSV điều chỉnh, bổ sung lịch học (nếu có): từ ngày 04/8/2021 đến ngày 09/8/2021.

Khóa 21CD, 21TCA, 21TCB, 21CL: Phòng ĐT-CTSV sẽ đăng ký trên phần mềm cho HSSV.

HSSV các khóa đăng ký học lại, học cải thiện theo thời gian cụ thể như sau:

- Học cùng với Khóa 19CD, 20CD, 20TCA, 20TCB, 19TCB (Cơ khí), 20CL (20CLTH41,20CLNL11): HSSV tự đăng ký online từ ngày 04/8/2021 đến ngày 09/8/2021.

- Học cùng với Khóa 21CD, 21TCA, 21TCB, 21CL: HSSV tự đăng ký online từ ngày 10/9/2021 đến ngày 15/9/2021.

Ngày gửi: 28/6/2021
Số người đã xem: 9373

Các thông báo mới
 Thông báo thanh lý tài sản (2/2/2024) 
 Thông báo Thanh lý phế liệu lưu kho (25/1/2024) 
 Thông báo thời gian đăng ký online trên phần mềm các học phần HK2, năm học 2023-2024 các Khóa 23CD, 23TCB, 23TCA, 23CL (4/1/2024) 
 KÊNH HỖ TRỢ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC (2/1/2024) 
 Thông báo kế hoạch học Giáo dục Quốc phòng An ninh khoá 23CD (2/1/2024) 
 Thông báo về việc mời chào giá cho thuê tài sản (27/12/2023) 
 Quyết định thu học phí và miễn giảm học phí năm học 2023-2024 (26/12/2023) 
 Trường CĐCN Huế tuyển dụng (20/12/2023) 
 Kế hoạch Thi lần 2 Học kỳ 1, năm học 2023-2024 (19/12/2023) 
 Kế hoạch xét tốt nghiệp các khóa 21CD (2.5 năm), 22CL (1.5 năm) và 22TCA (19/12/2023) 


Các thông báo khác
 Thông báo gia hạn nộp học phí kỳ II năm học 2020-2021 (20/5/2021)
 Kế hoạch Xét tốt nghiệp các khóa từ khóa 17CD, 18CL về trước; 17TCA, 17TCB; 18TCA, 18TCB (29/4/2021)
 Thông báo kế hoạch thi TN VH khóa 18TCB và thi lại TN hệ niên chế. (13/4/2021)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA 16CD VỀ TRƯỚC, 17TCA, 17TCB, 18TCA đợt xét tháng 12/2020 (22/3/2021)
 Kế hoạch thi lần 2 các khóa HK1, 2020-2021 (25/2/2021)
 Thông báo thu học phí kỳ II năm học 2020-2021 hệ TC-B (20/1/2021)
 Thông báo thu học phí kỳ II năm học 2020-2021 (14/1/2021)
 Thông báo lùi Thời gian đăng ký học ONLINE, HK2 năm học 2020-2021 của Khóa 20CD (12/1/2021)
 QUY ĐỊNH VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN (29/12/2020)
 Kế hoạch học tập GDQPAN khóa 20CD và 20TC-B (28/12/2020)
Quay lại