Chi tiết

Thời gian Đăng ký học online Học kỳ 1, năm học 2021-2022
Phòng ĐT-CTSV thông báo Thời gian Đăng ký học online Học kỳ 1, năm học 2021-2022 như sau:

Khóa 19CD, 20CD, 20TCA, 20TCB, 20CL (20CLTH41, 20CLNL11), 19TCB (Cơ khí):
- CVHT, GVCN đăng ký học trên phần mềm cho toàn bộ HSSV lớp chủ nhiệm: từ ngày 27/7/2021 đến ngày 03/8/2021.
- HSSV điều chỉnh, bổ sung lịch học (nếu có): từ ngày 04/8/2021 đến ngày 09/8/2021.

Khóa 21CD, 21TCA, 21TCB, 21CL: Phòng ĐT-CTSV sẽ đăng ký trên phần mềm cho HSSV.

HSSV các khóa đăng ký học lại, học cải thiện theo thời gian cụ thể như sau:

- Học cùng với Khóa 19CD, 20CD, 20TCA, 20TCB, 19TCB (Cơ khí), 20CL (20CLTH41,20CLNL11): HSSV tự đăng ký online từ ngày 04/8/2021 đến ngày 09/8/2021.

- Học cùng với Khóa 21CD, 21TCA, 21TCB, 21CL: HSSV tự đăng ký online từ ngày 10/9/2021 đến ngày 15/9/2021.

Ngày gửi: 28/6/2021
Số người đã xem: 8164

Các thông báo mới
 THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP HỌC ATLĐ, THẺ ATLĐ (19/9/2023) 
 Thông báo thu học phí kỳ I năm học 2023-2024 (6/9/2023) 
 Trường CĐCN Huế tuyển dụng giảng viên (24/8/2023) 
 Thông báo thời gian đăng ký học các học phần học kì 1-2023-2024 khóa 23CD, 23CL, 23TCA, 23TCB (21/8/2023) 
 Kế hoạch xét tốt nghiệp các khoá (21/8/2023) 
 Thông báo thời gian đăng ký online các học phần trên phần mềm Học kỳ 1-2023-2024 (18/7/2023) 
 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Khóa 20CD (3 năm) và Thời gian nhận bằng TN chính thức (30/6/2023) 
 Kế hoạch thi lần 2 Học kỳ 2 và năm học 2022-2023 các Khóa. (7/6/2023) 
 THÔNG BÁO NHẬN BẰNG CHÍNH THỨC CÁC KHOÁ 20CD VỀ TRƯỚC, 21CL VỀ TRƯỚC, 21TCA VÀ 20TCB VỀ TRƯỚC (22/5/2023) 
 Danh sách HSSV được công nhận tốt nghiệp đợt xét tháng 4/2023 (26/4/2023) 


Các thông báo khác
 Thông báo gia hạn nộp học phí kỳ II năm học 2020-2021 (20/5/2021)
 Kế hoạch Xét tốt nghiệp các khóa từ khóa 17CD, 18CL về trước; 17TCA, 17TCB; 18TCA, 18TCB (29/4/2021)
 Thông báo kế hoạch thi TN VH khóa 18TCB và thi lại TN hệ niên chế. (13/4/2021)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA 16CD VỀ TRƯỚC, 17TCA, 17TCB, 18TCA đợt xét tháng 12/2020 (22/3/2021)
 Kế hoạch thi lần 2 các khóa HK1, 2020-2021 (25/2/2021)
 Thông báo thu học phí kỳ II năm học 2020-2021 hệ TC-B (20/1/2021)
 Thông báo thu học phí kỳ II năm học 2020-2021 (14/1/2021)
 Thông báo lùi Thời gian đăng ký học ONLINE, HK2 năm học 2020-2021 của Khóa 20CD (12/1/2021)
 QUY ĐỊNH VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN (29/12/2020)
 Kế hoạch học tập GDQPAN khóa 20CD và 20TC-B (28/12/2020)
Quay lại