Chi tiết

Thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký Thi lại và đăng ký học bổ sung
Về việc tạo điều kiện cho sinh viên đăng ký bổ sung Thi lại HK 1, 2019-2020 và đăng ký học HK 2, 2019-2020 (chỉ đối với những môn có thời gian đã học chưa vượt quá 2 buổi), nhà trường gia hạn thêm 2 ngày từ ngày 05-06/05/2020. Cách thức đăng ký như sau:
Đối với thi lại: sinh viên đăng ký Thi lại trực tiếp trên phần mềm bằng cách đăng nhập vào trang cá nhân, chọn chức năng Đăng ký Thi lại, các bước tiếp theo thao tác như link hướng dẫn sau: http://sinhvien.hueic.edu.vn/Huon…/HuongDan_DangKyThiLai.htm
Lưu ý: sinh viên đọc Kế hoạch đính kèm để biết thêm thông tin và nộp lệ phí Thi lại theo thời gian trên.
Đối với đăng ký học: SV tải mẫu đơn Đăng ký học phần bổ sung tại trang web hueic.edu.vn(vào phần mẫu văn bản phía dưới bên phải) hoặc đến phòng Đào tạo CTSV xin mẫu Đơn đăng ký học phần bổ sung, sau đó nộp tại Văn phòng Khoa để Khoa kiểm tra và ký xác nhận vào đơn.
Sau thời gian nói trên, nhà trường sẽ không xử lý bất kỳ trường hợp chậm trễ nào.
File đính kèm: kehoachthilai_1_2019_2020.doc

Ngày gửi: 5/5/2020
Số người đã xem: 873
Quay lại