Các chuyên ngành đào tạo của Khoa CN Hóa - Môi trường

Thu gọn Mở rộng

 

GIỚI THIỆU 

   Ngành Công nghệ Hoá học thuộc Khoa Công Nghệ Hóa – Môi trường -Trường cao đẳng công nghiệp Huế, được thành lập từ tháng 4 năm 2011. Chức năng nhiệm vụ của ngành Công nghệ Hóa học là quản lý đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật Hoá học, nghiên cứu các vấn đề liên quan đến Công nghệ Hóa học góp phần phát triển công nghiệp trên toàn quốc.

   Kỹ sư Cao đẳng công nghệ hóa được trang bị các kiến thức về các quá trình và thiết bị trong kỹ thuật hóa học, kiến thức về một số lĩnh vực thuộc CNHH như công nghệ lọc và chế biến dầu mỏ, công nghệ vật liệu polymer & composite, công nghệ vô cơ – silicat, công nghệ hóa hữu cơ, công nghệ điện hóa & ăn mòn kim loại…

   Sau khi tốt nghiệp, cơ hội làm việc trong ngành Công nghệ hóa học rất phong phú bởi đây là ngành có tính ứng dụng rất cao và liên quan tới nhiều ngành khoa học, công nghệ, nhiều lĩnh vực sản xuất khác nhau.

TỔ CHỨC

     + Đội ngũ cán bộ giảng dạy

Ngành Công nghệ Vật liệu thuộc Khoa Công nghệ Hóa - Môi trường hiện có 4 giảng viên có trình độ chuyên môn cao trong đó:

Thạc sĩ: 04

+ Cơ sở vật chất:

Ngành Công nghệ Vật liệu có 02 phòng thí nghiệm với các thiết bị hiện đại, phục vụ giảng dạy sinh viên và nghiên cứu khoa học.

Một số hình ảnh trang thiết bị giảng dạy thực tập và nghiên cứu khoa học:

Nhà máy lọc dầu Dung Quất - Quãng Ngãi

+ Các nhà máy sản xuất các sản phẩm vô cơ (hóa chất vô cơ, phân bón, màu cho sơn, gốm sứ,...)

 Nhà máy sản xuất gạch men Prime

Công ty cổ Phần Xi măng Đồng Tâm - Huế

+ Sản xuất các sản phẩm hữu cơ (polimer, phim mỏng, vải sợi, thuốc nhuộm,...)