Chi tiết

Thông báo nhận bằng chính thức các Khóa 19CD, 20CL, 19TCB, 20TCA VỀ TRƯỚC (Đợt xét cuối tháng 10/2022)
Những HSSV đã được công nhận Tốt nghiệp các khóa 19CD, 20CL, 19TCB, 20TCA VỀ TRƯỚC (Danh sách đính kèm), thứ 2-4- 6 hàng tuần từ ngày 30/12/2022 đến Phòng ĐT-CTSV để nhận bằng Tốt nghiệp chính thức.
(P/s: HSSV mang căn cước công dân khi đến nhận bằng để đối chiếu)
File đính kèm: TN_2022.zip

Ngày gửi: 28/12/2022
Số người đã xem: 2281
Quay lại