Chi tiết

Thời gian đăng ký học online học kỳ 2-năm học 2021-2022
Phòng ĐT-CTSV thông báo Thời gian Đăng ký học online Học kỳ 2, năm học 2021-2022 như sau:

* Khóa 19CD, 20CD, 20TCB, 20CL:

- CVHT, GVCN đăng ký học trên phần mềm cho HSSV: từ ngày 16/12/2021 đến ngày 21/12/2021.
- HSSV điều chỉnh, bổ sung lịch học (nếu có): từ ngày 22/12/2021 đến ngày 25/12/2021.
* Khóa 21CD, 21TCA, 21TCB, 21CL:
- CVHT, GVCN đăng ký học trên phần mềm cho HSSV: từ ngày 03/01/2022 đến ngày 09/01/2022.
- HSSV điều chỉnh, bổ sung lịch học (nếu có): từ ngày 10/01/2022 đến ngày 14/01/2022.
*HSSV các khóa đăng ký học lại, học cải thiện theo thời gian cụ thể như sau:
- Học lại, học cải thiện cùng với Khóa 19CD, 20CD, 20TCB, 20CL: HSSV tự đăng ký online từ ngày 22/12/2021 đến ngày 25/12/2021.
- Học lại, học cải thiện cùng với Khóa 21CD, 21TCA, 21TCB, 21CL: HSSV tự đăng ký online từ ngày 10/01/2022 đến ngày 14/01/2022.

Ngày gửi: 13/12/2021
Số người đã xem: 13579

Các thông báo mới
 Kế hoạch thi lần 2 HK2 và kỳ phụ năm học 2023-2024 các Khóa (18/6/2024) 
 Kế hoạch xét tốt nghiệp Khóa 21CD (cả chương trình 2.5 năm và 3 năm) (20/5/2024) 
 THÔNG BÁO NHẬN BẰNG CHÍNH THỨC CÁC KHOÁ 20CD TRỞ VỀ TRƯỚC, 22CL(1 NĂM) TRỞ VỀ TRƯỚC, 21TCA VÀ 21TCB TRỞ VỀ TRƯỚC - ĐỢT XÉT THÁNG 03/2024 (26/4/2024) 
 Thông báo thu học phí Học kỳ II năm học 2023-2024-Hệ TC-B (1/4/2024) 
 Thông báo thu học phí Học kỳ II năm học 2023-2024 (1/4/2024) 
 Trường CĐCN Huế tuyển dụng giảng viên (27/3/2024) 
 Kế hoạch bế giảng và Quyết định đính kèm danh sách sinh viên tốt nghiệp các khóa 21CD, 22CL, 22TCA (26/3/2024) 
 Kế hoạch Xét tốt nghiệp các Khoá: Từ Khóa 20CD trở về trước, 22CL(1 năm) trở về trước, 21TCA và 21TCB trở về trước (4/3/2024) 
 Thông báo thanh lý tài sản (2/2/2024) 
 Thông báo Thanh lý phế liệu lưu kho (25/1/2024) 


Các thông báo khác
 Quy định văn hóa học đường (1/11/2021)
 Thông báo và Hướng dẫn nghị định 81/2021 về miễn giảm học phí (22/10/2021)
 Thông báo nhận bằng tốt nghiệp khóa 16TC và các khóa CN hệ niên chế. (21/10/2021)
 Thông báo Kiểm tra 4 môn văn hóa lần 2 (19/10/2021)
 Thông báo thu học phí Kỳ I năm học 2021-2022 (15/10/2021)
 Thông báo thu học phí Kỳ I năm học 2021-2022- Hệ TC-B (15/10/2021)
 Về việc thi tốt nghiệp văn hóa đợt 2 cho các học sinh chưa tốt nghiệp phổ thông trung học các khóa (4/10/2021)
 Chương trình học lái xe Mô tô (1/10/2021)
 Thông báo về chương trình ưu đãi cho Giáo viên và Học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế của VNPT Thừa Thiên Huế (21/9/2021)
 KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA TỪ KHÓA 18CD, 18CL về trước; 17TCA, 17TCB; 18TCA, 18TCB; 19TCB (15/9/2021)
Quay lại