Chi tiết

Thời gian Đăng ký học online Học kỳ 1, năm học 2021-2022
Phòng ĐT-CTSV thông báo Thời gian Đăng ký học online Học kỳ 1, năm học 2021-2022 như sau:

Khóa 19CD, 20CD, 20TCA, 20TCB, 20CL (20CLTH41, 20CLNL11), 19TCB (Cơ khí):
- CVHT, GVCN đăng ký học trên phần mềm cho toàn bộ HSSV lớp chủ nhiệm: từ ngày 27/7/2021 đến ngày 03/8/2021.
- HSSV điều chỉnh, bổ sung lịch học (nếu có): từ ngày 04/8/2021 đến ngày 09/8/2021.

Khóa 21CD, 21TCA, 21TCB, 21CL: Phòng ĐT-CTSV sẽ đăng ký trên phần mềm cho HSSV.

HSSV các khóa đăng ký học lại, học cải thiện theo thời gian cụ thể như sau:

- Học cùng với Khóa 19CD, 20CD, 20TCA, 20TCB, 19TCB (Cơ khí), 20CL (20CLTH41,20CLNL11): HSSV tự đăng ký online từ ngày 04/8/2021 đến ngày 09/8/2021.

- Học cùng với Khóa 21CD, 21TCA, 21TCB, 21CL: HSSV tự đăng ký online từ ngày 10/9/2021 đến ngày 15/9/2021.

Ngày gửi: 28/6/2021
Số người đã xem: 10631

Các thông báo mới
 Kế hoạch thi lần 2 HK2 và kỳ phụ năm học 2023-2024 các Khóa (18/6/2024) 
 Kế hoạch xét tốt nghiệp Khóa 21CD (cả chương trình 2.5 năm và 3 năm) (20/5/2024) 
 THÔNG BÁO NHẬN BẰNG CHÍNH THỨC CÁC KHOÁ 20CD TRỞ VỀ TRƯỚC, 22CL(1 NĂM) TRỞ VỀ TRƯỚC, 21TCA VÀ 21TCB TRỞ VỀ TRƯỚC - ĐỢT XÉT THÁNG 03/2024 (26/4/2024) 
 Thông báo thu học phí Học kỳ II năm học 2023-2024-Hệ TC-B (1/4/2024) 
 Thông báo thu học phí Học kỳ II năm học 2023-2024 (1/4/2024) 
 Trường CĐCN Huế tuyển dụng giảng viên (27/3/2024) 
 Kế hoạch bế giảng và Quyết định đính kèm danh sách sinh viên tốt nghiệp các khóa 21CD, 22CL, 22TCA (26/3/2024) 
 Kế hoạch Xét tốt nghiệp các Khoá: Từ Khóa 20CD trở về trước, 22CL(1 năm) trở về trước, 21TCA và 21TCB trở về trước (4/3/2024) 
 Thông báo thanh lý tài sản (2/2/2024) 
 Thông báo Thanh lý phế liệu lưu kho (25/1/2024) 


Các thông báo khác
 Thông báo gia hạn nộp học phí kỳ II năm học 2020-2021 (20/5/2021)
 Kế hoạch Xét tốt nghiệp các khóa từ khóa 17CD, 18CL về trước; 17TCA, 17TCB; 18TCA, 18TCB (29/4/2021)
 Thông báo kế hoạch thi TN VH khóa 18TCB và thi lại TN hệ niên chế. (13/4/2021)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA 16CD VỀ TRƯỚC, 17TCA, 17TCB, 18TCA đợt xét tháng 12/2020 (22/3/2021)
 Kế hoạch thi lần 2 các khóa HK1, 2020-2021 (25/2/2021)
 Thông báo thu học phí kỳ II năm học 2020-2021 hệ TC-B (20/1/2021)
 Thông báo thu học phí kỳ II năm học 2020-2021 (14/1/2021)
 Thông báo lùi Thời gian đăng ký học ONLINE, HK2 năm học 2020-2021 của Khóa 20CD (12/1/2021)
 QUY ĐỊNH VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN (29/12/2020)
 Kế hoạch học tập GDQPAN khóa 20CD và 20TC-B (28/12/2020)
Quay lại