Chi tiết

Thông báo v/v Đăng ký học môn Tin học khóa 20CD theo hình thức 50% học ONLINE. 50% học OFFLINE tại trường
Nhằm từng bước triển khai công tác đào tạo theo phương pháp mới dựa trên nền tảng số, từ học kỳ 2, năm học 2020 - 2021, nhà trường triển khai đào tạo một số lớp học phần "Tin học" của khóa 20CD theo dạng bán online (50% học online, 50% học offline tại trường). Nhà trường khuyến khích SV đăng ký học hình thức này.
Thời hạn đăng ký (điền vào form theo link bên dưới): từ ngày 25/12/2020 đến hết ngày 30/12/2020. Sau thời gian trên Phòng ĐT-CTSV sẽ mở lớp và đăng ký học cho SV theo danh sách thống kê.
Đường Link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PCYJnArQZES9x2uhqr0RfDaFeUmikJpIn27nWzqUVWdUNFVSVFZFWk9TT1FHMUw5UFdZN1A1TEpJNy4u
(Sinh viên copy đường link thả ở thanh địa chỉ của trình duyệt web sử dụng để thực hiện điền form)

Ngày gửi: 24/12/2020
Số người đã xem: 9530

Các thông báo mới
 Thông báo thu học phí Học kỳ II năm học 2023-2024-Hệ TC-B (1/4/2024) 
 Thông báo thu học phí Học kỳ II năm học 2023-2024 (1/4/2024) 
 Trường CĐCN Huế tuyển dụng giảng viên (27/3/2024) 
 Kế hoạch bế giảng và Quyết định đính kèm danh sách sinh viên tốt nghiệp các khóa 21CD, 22CL, 22TCA (26/3/2024) 
 Kế hoạch Xét tốt nghiệp các Khoá: Từ Khóa 20CD trở về trước, 22CL(1 năm) trở về trước, 21TCA và 21TCB trở về trước (4/3/2024) 
 Thông báo thanh lý tài sản (2/2/2024) 
 Thông báo Thanh lý phế liệu lưu kho (25/1/2024) 
 Thông báo thời gian đăng ký online trên phần mềm các học phần HK2, năm học 2023-2024 các Khóa 23CD, 23TCB, 23TCA, 23CL (4/1/2024) 
 KÊNH HỖ TRỢ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC (2/1/2024) 
 Thông báo kế hoạch học Giáo dục Quốc phòng An ninh khoá 23CD (2/1/2024) 


Các thông báo khác
 Kế hoạch học bổ sung GDQPAN khóa 19CD và 19TC-B (18/12/2020)
 Thời gian đăng ký học ONLINE học kỳ 2, năm học 2020-2021 các Khóa (9/12/2020)
 Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp các khóa 17CD (2 đợt), 18TCB, 18CL (9/12/2020)
 Kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng khóa 17CD, 18CD, 18TCB (7/12/2020)
 Khảo sát mức hài lòng của sinh viên Đợt 1 (12-2020) (4/12/2020)
 Thông báo tuyển dụng (27/11/2020)
 Thông báo đăng ký làm thẻ ATM cho sinh viên khóa 20-Đối tượng chính sách nội trú (16/11/2020)
 Kế hoạch Xét tốt nghiệp các khóa từ khóa 16CD về trước; 17TCA, B; 18TCA (13/11/2020)
 Thông báo thu học phí kỳ I năm học 2020-2021-Hệ Trung cấp B (4/11/2020)
 Thông báo thu học phí kỳ I năm học 2020-2021 (4/11/2020)
Quay lại