Chi tiết

Khảo sát mức hài lòng của sinh viên Đợt 1 (12-2020)
Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, Nhà trường tiến hành thăm dò mức hài lòng của sinh viên về các học phần đã học. Nhà trường mong muốn và khuyến khích sinh viên đánh giá một cách nghiêm túc, thẳng thắn. Thông tin cá nhân của sinh viên sẽ được hệ thống bảo mật tuyệt đối.

Để tiến hành đánh giá sinh viên thực hiện các bước sau:

+ Đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên trang sinhvien.hueic.edu.vn.

+ Sau khi đăng nhập thành công vào cổng thông tin sinh viên, sẽ có 1 màn hình Danh sách phiếu khảo sát được hiển thị.

+ Sinh viên click chọn phiếu khảo sát (PHIẾU THĂM DÒ MỨC HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI HỌC) sẽ hiển thị màn hình chi tiết phiếu khảo sát

+ Sinh viên khảo sát cho tất cả các học phần đã đăng ký trong học kỳ

+ Sau khi trả lời toàn bộ các câu hỏi, hãy bấm nút GỬI để hoàn tất khảo sát

Sinh viên thực hiện khảo sát hết tất cả các phiếu khảo sát bắt buộc mới được truy cập vào các chức năng của trang cá nhân

Thời gian khảo sát: từ ngày 03/12/2020 đến hết ngày 31/01/2021

Ngày gửi: 4/12/2020
Số người đã xem: 10073

Các thông báo mới
 Kế hoạch xét tốt nghiệp Khóa 21CD (cả chương trình 2.5 năm và 3 năm) (20/5/2024) 
 THÔNG BÁO NHẬN BẰNG CHÍNH THỨC CÁC KHOÁ 20CD TRỞ VỀ TRƯỚC, 22CL(1 NĂM) TRỞ VỀ TRƯỚC, 21TCA VÀ 21TCB TRỞ VỀ TRƯỚC - ĐỢT XÉT THÁNG 03/2024 (26/4/2024) 
 Thông báo thu học phí Học kỳ II năm học 2023-2024-Hệ TC-B (1/4/2024) 
 Thông báo thu học phí Học kỳ II năm học 2023-2024 (1/4/2024) 
 Trường CĐCN Huế tuyển dụng giảng viên (27/3/2024) 
 Kế hoạch bế giảng và Quyết định đính kèm danh sách sinh viên tốt nghiệp các khóa 21CD, 22CL, 22TCA (26/3/2024) 
 Kế hoạch Xét tốt nghiệp các Khoá: Từ Khóa 20CD trở về trước, 22CL(1 năm) trở về trước, 21TCA và 21TCB trở về trước (4/3/2024) 
 Thông báo thanh lý tài sản (2/2/2024) 
 Thông báo Thanh lý phế liệu lưu kho (25/1/2024) 
 Thông báo thời gian đăng ký online trên phần mềm các học phần HK2, năm học 2023-2024 các Khóa 23CD, 23TCB, 23TCA, 23CL (4/1/2024) 


Các thông báo khác
 Thông báo tuyển dụng (27/11/2020)
 Thông báo đăng ký làm thẻ ATM cho sinh viên khóa 20-Đối tượng chính sách nội trú (16/11/2020)
 Kế hoạch Xét tốt nghiệp các khóa từ khóa 16CD về trước; 17TCA, B; 18TCA (13/11/2020)
 Thông báo thu học phí kỳ I năm học 2020-2021-Hệ Trung cấp B (4/11/2020)
 Thông báo thu học phí kỳ I năm học 2020-2021 (4/11/2020)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC TIẾNG NHẬT 1 CỦA LỚP 19CDDC11 VÀ KHÓA 20CD (25/10/2020)
 Thông báo tuyển dụng (23/10/2020)
 THỜI GIAN NHẬN BẰNG CHÍNH THỨC ĐỢT XÉT THÁNG 7/2020 CÁC KHÓA 12CD, 14CD, 15CD, 16CD, 17TCB, 18TCA (16/10/2020)
 Thông báo nghỉ học ngày 17 tháng 10 năm 2020 (16/10/2020)
 Thông báo về Thời gian đi học trở lại sau thời gian nghỉ do bão lụt. (14/10/2020)
Quay lại