Chi tiết

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CHÍNH THỨC KHÓA 12CD, 13CD, 14CD, 15CD, 16CD, 17CL ĐỢT CÔNG NHẬN TN NGÀY 15/11/2019
SV mang theo giấy Chứng minh nhân dân đến tại Phòng ĐT-CTSV (nhà I) để nhận bằng tốt nghiệp chính thức từ ngày 19/02/2020.
(chỉ phát bẳng vào các ngày thứ 2, 4, 6 hàng tuần)

Ngày gửi: 11/2/2020
Số người đã xem: 942
Quay lại