Chi tiết

Thông báo tuyển dụng

Trường CĐCN Huế thông báo tuyển dụng:

Vị trí: Nhân viên bảo trì

Số lượng: 01

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 07/9/2019 (chi tiết xem ở file đính kèm).

File đính kèm: 384TB-CĐCNH.pdf

Ngày gửi: 16/8/2019
Số người đã xem: 864
Quay lại