Chi tiết

Thông báo về việc thu - nộp học phí học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

-  Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 2 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Quyết định số 581 QĐ/CĐCNH ngày 6 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghiệp Huế về việc thu học phí của HS-SV hệ chính quy năm học 2018-2019.     

Để đảm bảo chất lượng học tập của học sinh - sinh viên, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế thông báo việc thu học phí Học kỳ I năm học 2018-2019 như sau:

1/ Mức học phí:

Stt

Hệ

Đơn vị tính

Đơn giá

Học phí (đồng/năm học)

TUYỂN SINH MỚI 2018-2019

 

1

Cao đẳng

- Kinh tế, Ngoại ngữ, Du lịch

- Kỹ thuật

 

Tín chỉ

 

220.000

260.000

 

 

Học phí tính theo số tín chỉ đăng ký

 

 

2

Trung cấp tốt nghiệp THPT

- Kinh tế, Ngoại ngữ, Du lịch

- Kỹ thuật

 

Tín chỉ

 

200.000

230.000

 

3

Trung cấp tốt nghiệp THCS(Miễn phí)

- Kinh tế, Ngoại ngữ, Du lịch

- Kỹ thuật

 

Tháng

 

570.000

670.000

 

5.700.000

6.700.000

TUYỂN SINH CÁC NĂM TRƯỚC

 

1

Cao đẳng

- Kinh tế, Ngoại ngữ, Du lịch

- Kỹ thuật

 

Tín chỉ

 

200.000

230.000

 

 

Học phí tính theo số tín chỉ đăng ký

 

 

 

2

Trung cấp tốt nghiệp THPT

- Kinh tế, Ngoại ngữ, Du lịch

- Kỹ thuật

 

Tín chỉ

 

170.000

190.000

 

3

Trung cấp tốt nghiệp THCS

- Kinh tế, Ngoại ngữ, Du lịch

- Kỹ thuật

 

Tháng

 

570.000

670.000

 

5.700.000

6.700.00


0

2/ Thời gian nộp: Từ ngày 1/8/2018  đến 31/10/2018

 

3/ Địa điểm nộp:

Ngân hàng Đông Á-PGD Huế.

Địa chỉ:          - 26 Lý Thường Kiệt – TP Huế - ĐT:  054.3935777 (trụ sở chính)

                             - 107 Trần Hưng Đạo – TP Huế - ĐT: 054.3513091 (chi nhánh)

                             - 76 Mai Thúc Loan – TP Huế - ĐT: 054.3527666 (chi nhánh)

4/ Nội dung ghi trên giấy nộp tiền:

Đơn vị hưởng: Trường Cao đẳng Công  nghiệp Huế.

Số tài khoản  : 002.084.650.003

Nội dung        : Họ tên HSSV -Ngày tháng năm sinh - Mã SV - Lớp - Học phí HK….

 

Đề nghị Hoc sinh – Sinh viên  đóng học phí đủ và đúng hạn./.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm./.

 

File đính kèm: TB Hocphi.zip

Ngày gửi: 6/9/2018
Số người đã xem: 7334

Các thông báo mới
 Thông báo thu học phí kỳ I năm học 2019-2020-Hệ Trung cấp B (6/9/2019) 
 Thông báo thu học phí kỳ I năm học 2019-2020 (6/9/2019) 
 Thông báo thu tiền ở KTX Kỳ I năm học 2019-2020 (6/9/2019) 
 Danh sach SV đăng ký thi học kỳ 2, năm học 2018-2019, khóa 18CD, 18TCAB, kỳ phụ (16CD, 17CD), 13CD ghép có hình thức thi : thực hành, BVDA (4/9/2019) 
 Thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký Thi lại HK2, năm học 2018-2019 của Khóa 18CD, 18TC và kỳ phụ (30/8/2019) 
 Thời gian đăng ký học ONLINE HK1, năm học 2019-2020 với khóa 19CD, 19TC (26/8/2019) 
 Thông báo tuyển dụng (16/8/2019) 
 Danh sách các lớp học phần bị hủy và Điều chỉnh lớp học phần của SV Khóa 17CD,18CD, HK1, năm học 2019-2020 (7/8/2019) 
 Thông báo đăng ký học ONLINE của sinh viên Khóa 17CD, 18CD HK1, năm học 2019-2020 (26/7/2019) 
 THỜI GIAN PHÁT BẰNG CÁC KHÓA TỪ 12CD-15CD ĐỢT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NGÀY 24/04/2019 (17/7/2019) 


Các thông báo khác
 CÁC LỚP HỌC PHẦN BỊ HỦY VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ HỌC KHÓA 16CD, 17CD HK 1 NĂM HỌC 2018-2019 (4/8/2018)
 Thông báo lịch tổ chức thi sát hạch chuẩn đầu ra Tin học-Ngoại ngữ học kỳ 1 năm học 2018-2019 (30/7/2018)
 Tốt nghiệp văn hóa 16TC-B đợt 2 và thi lại (19/6/2018)
 Thời gian đăng ký học ONLINE Khóa 16CD, 17CD HK1, năm học 2018-2019 (19/6/2018)
 DANH SÁCH SV TỐT NGHIỆP HỆ NIÊN CHẾ ĐỢT XÉT THÁNG 6/2018 (19/6/2018)
 DANH SÁCH SV ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 15CD, ĐỢT 1 (19/6/2018)
 Danh sách SV đủ và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp Khóa 15CD (8/6/2018)
 Kế hoạch thi lại lần 2 HK2 hệ niên chế năm học 2017-2018 (5/6/2018)
 Danh sách xét đủ điều kiện dự thi 15TCB; 16TCA và thi lại (30/5/2018)
 Kế hoạch và Danh sách Sinh viên tham gia GDQPAN 17CD (29/5/2018)
Quay lại