Chi tiết

Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc các học phần Tin học và chứng nhận chuẩn đầu ra

Kính gửi:    - Thầy (Cô) Trưởng khoa

     - Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập;

                      - Học sinh, Sinh viên khóa tuyển sinh năm 2017.

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-CĐCNH ngày 15/01/2018 của Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghiệp Huế về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đối với khóa tuyển sinh từ năm 2017.

Nhằm tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên (HSSV) trong việc thi kết thúc học phần và sát hạch chuẩn đầu ra Tin học, Nhà trường sẽ lấy điểm thi kết thúc học phần để xem xét, xác nhận chuẩn đầu ra Tin học cho HSSV (HSSV không phải đăng ký thi sát hạch riêng).

Cách triển khai cụ thể như sau:

1/ Đối tượng áp dụng:

- HSSV từ khóa Tuyển sinh 2017.

2/ Hình thức tổ chức:

- HSSV tham dự kỳ thi kết thúc học phần Tin học theo lịch thi của Trường để hoàn thành điểm của các học phần trên.

- Căn cứ vào kết quả của kỳ thi học phần (lần thi 1), Trường sẽ xét công nhận chuẩn đầu ra Tin học đối với các HSSV có đăng ký và nộp lệ phí xét, xác nhận chuẩn đầu ra và cấp giấy chứng nhận theo quy định.

- Những HSSV không đăng ký xét sát hạch chuẩn đầu ra, kết quả thi chỉ lấy điểm kết thúc học phần như bình thường.

(Chi tiết vui lòng xem file đính kèm) 

File đính kèm: 26TB-CDCNH.pdf

Ngày gửi: 16/1/2018
Số người đã xem: 8684

Các thông báo mới
 Kế hoạch GDQPAN năm 2020 (3/7/2020) 
 CÁC LỚP MỞ TRONG KỲ PHỤ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 (2/7/2020) 
 Thông báo Gia hạn nộp học phí Học kỳ II, Năm học 2019 - 2020 (26/6/2020) 
 Dự kiến thời gian phát bằng tốt nghiệp và nộp bổ sung ảnh đợt xét tháng 3/2020 của Khóa 17CD các ngành học 2.5 năm, 18TCA, 17TCB (22/6/2020) 
 Thông báo về việc Xét tốt nghiệp các Khóa học theo tín chỉ (17/6/2020) 
 Kế hoạch triển khai Học kỳ phụ năm học 2019-2020 (28/5/2020) 
 Kế hoạch và lịch thi tốt nghiệp hệ niên chế các khóa ngày 24/8/2020 (22/5/2020) 
 Thông báo thu học phí kỳ II năm học 2019-2020-Lần 2 (8/5/2020) 
 THÔNG BÁO MỚI VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC YÊU CẦU CÁ NHÂN CỦA SINH VIÊN (8/5/2020) 
 Thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký Thi lại và đăng ký học bổ sung (5/5/2020) 


Các thông báo khác
 Thông báo nộp học phí HK II năm học 2017-2018 (29/3/2018)
 Thông báo nộp tiền ở Ký túc xá HK II 2017-2018 (29/3/2018)
 Kế hoạch sinh hoạt và nghỉ trong dịp Tết Mậu Tuất 2018 (15/1/2018)
 KẾ HOẠCH THI VÀ DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỌC KHÓA 17CD, 17TCA, HỌC GHÉP, HK1, 2017-2018 (25/12/2017)
 Kết quả thi sát hạch chuẩn đầu ra tin học ngày 26/11/2017 (21/12/2017)
 CÁC LỚP HỌC PHẦN BỊ HỦY VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ HỌC KHÓA 15CD, 16CD HK 2 NĂM HỌC 2017-2018 (19/12/2017)
 Kế hoạch thi lần 2 hệ niên chế năm học 2017-2018 (19/12/2017)
 Kế hoạch thi lần 2 Khóa 15CD, 16CD, và 17CD, HK1, năm học 2017-2018 (19/12/2017)
 Thông báo về Thời gian đăng ký học online học kỳ 2, năm học 2017-2018 (24/11/2017)
 Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc các học phần Ngoại ngữ và chứng nhận chuẩn đầu ra (23/11/2017)
Quay lại