Chi tiết

Thông báo về các khoản thu đầu năm đối với khóa mới năm học 2017-2018
Năm học 2017-2018, căn cứ vào Quyết định 710/CĐCNH ngày 1/8/2017 về việc
Quy định mức thu học phí, miễn giảm học phí và các khoản thu hộ, Trường Cao đẳng
Công nghiệp Huế thông báo thu các khoản đầu năm khi nhập học như sau:

Stt

Nội dung

Số tiền ( đồng)

1

Học phí học kỳ I năm học 2017-2018

 

 

- Hệ Trung cấp lớp 9:

+ Miễn học phí học nghề.

+ Học phí học văn hóa: 78.000đ/tháng x 5 tháng

 

 

390.000

 

- Hệ Trung cấp lớp 12

+ Khối Kinh tế: 170.000đ/TC x 15 TC

+ Khối Kỹ thuật: 190.000đ/TC x 15TC

 

2.550.000

2.850.000

 

- Hệ Cao đẳng

+ Khối Kinh tế: 200.000đ/TC x 15TC

+ Khối Kỹ thuật: 230.000đ/TC x 15TC

 

3.000.000

3.450.000

2

Các khoản thu hộ

 

 

- Bảo hiểm y tế : 40.950 đ/T x 15T

614.250

 

- Bảo hiểm thân thể

75.000

 

- Đông phục (2 áo và 1 bộ quần áo học thể dục)

245.000

 

- Thẻ sinh viên và dịch vụ thư viện

150.000


Căn cứ vào tình hình thực tế, Nhà trường thông báo nội dung đến các em như sau:

1/ Các HS-SV tiếp tục nộp tiền Bảo hiểm y tế, Đồng phục và Thẻ sinh viên, dịch vụ thư viện.

2/ Đối với HS-SV đã làm Giấy nợ học phí, đề nghị nhanh chóng hoàn thành việc nộp học phí. Thời gian: Trước ngày 15/9/2017. Sau khi nộp tiền, các em đem biên lai liên hệ Phòng TCKT để xóa nợ.

3/ Đối với HS-SV đã nộp tiền Bảo hiểm y tế từ ngày 21/8/2017 trở về trước. Đề nghị nhận lại tiền Bảo hiểm  y tế còn dư như sau:

+ HS-SV đã nộp 15 tháng: nhận lại 263.000 đ

+ HS-SV đã nộp 12 tháng: nhận lại 210.000 đ

4/ Địa điểm nộp tiền và nhận tiền: Phòng Tài chính Kế toán – Trường CĐCN Huế

                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                   (Đã ký)

                                                                                            Cung Trọng Cường

 


Ngày gửi: 24/8/2017
Số người đã xem: 14601

Các thông báo mới
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC TIẾNG NHẬT 1 CỦA LỚP 19CDDC11 VÀ KHÓA 20CD (25/10/2020) 
 Thông báo tuyển dụng (23/10/2020) 
 THỜI GIAN NHẬN BẰNG CHÍNH THỨC ĐỢT XÉT THÁNG 7/2020 CÁC KHÓA 12CD, 14CD, 15CD, 16CD, 17TCB, 18TCA  (16/10/2020) 
 Thông báo nghỉ học ngày 17 tháng 10 năm 2020 (16/10/2020) 
 Thông báo về Thời gian đi học trở lại sau thời gian nghỉ do bão lụt. (14/10/2020) 
 Thông báo thu học phí kỳ I năm học 2020-2021-Hệ Trung cấp B (5/10/2020) 
 Thông báo thu học phí kỳ I năm học 2020-2021 (5/10/2020) 
 Thông báo nhận bằng TN hệ niên chế từ ngày 01/10/2020.  (2/10/2020) 
 Thời khóa biểu dự kiến các lớp 20TCB năm học 2020 - 2021 (20/9/2020) 
 Danh sách sinh viên các hệ nhập học năm 2020 - 2021 (20/9/2020) 


Các thông báo khác
 Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2017 (21/8/2017)
 Thông báo Tuyển dụng Công ty Cổ phần Huetronics (17/8/2017)
 CÁC LỚP HỌC PHẦN CHƯA MỞ ĐƯỢC VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ HỌC KHÓA 15CD, 16CD HK 1 NĂM HỌC 2017-2018 (9/8/2017)
 Lịch học GDQPAN khóa 15TC-B và 16TC-A (7/8/2017)
 Kế hoạch thi lần 2 Kỳ phụ Khóa 14CD, 15CD và Khóa 16CD HK2, năm học 2016-2017 (2/8/2017)
 Ban hành quy định mức thu học phí, miễn, giảm học phí năm học 2017-2018 (2/8/2017)
 Thông báo nộp tiền KTX K1, K2 - Học kỳ II, năm học 2017-2018 (2/8/2017)
 Quy đinh mức giá cho thuê nhà ở K1, K2 (2/8/2017)
 Thông báo nộp tiền học phí Học kỳ I năm học 2017-2018 (2/8/2017)
 Danh sách HSSV nhận học bổng, khen thưởng HK2, năm học 2016-2017 (29/6/2017)
Quay lại