Chi tiết

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 10 (KHÓA 11CD), ĐỢT 7 (KHÓA 12CD), ĐỢT 4 (KHÓA 13CD), ĐỢT 2( KHÓA 14CD), ĐỢT 1( 16CL)
- Nộp đơn Xin xét tốt nghiệp tại phòng ĐT - CTSV từ ngày 21/09/2017 đến 05/10/2017 (mẫu đơn tải ở Mục MẪU VĂN BẢN của website trường)
- Thời gian xét tốt nghiệp từ ngày 09/10/2017 đến 16/10/2017.
- Sinh viên nhận Giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời từ ngày 25/10/2017.
- Thời gian nhận bằng tốt nghiệp chính thức nhà trường sẽ thông báo sau.

Ngày gửi: 5/9/2017
Số người đã xem: 2073
Quay lại