Chi tiết

Kế hoạch Xét tốt nghiệp các Khoá 20CD về trước, 21CL về trước, 21TCA và 20TCB về trước
- Thời gian HSSV đề xuất xét tốt nghiệp ở trang cá nhân: từ ngày 15/3/2023 đến ngày 27/3/2023.
- Thời gian Phòng ĐT-CTSV xét tốt nghiệp:
+ Ngày 28/3/2023: Tổng hợp dữ liệu đề xuất xét tốt nghiệp.
+ Từ ngày 29/3/2023 đến 05/4/2023: xét các Khoá bậc Cao đẳng.
+ Từ ngày 06/4/2023 đến 12/4/2023: xét các Khoá bậc Cao đẳng liên thông và Trung cấp.
- Thời gian nhận giấy chứng nhận tạm thời: Từ chiều ngày 18/04/2023 tại Văn phòng 1 cửa (Nhà M tầng 1).
- Thời gian nhận bằng tốt nghiệp chính thức nhà trường sẽ thông báo sau.

Ngày gửi: 7/3/2023
Số người đã xem: 1894
Quay lại