Chi tiết

Thông báo thời gian đăng ký online các học phần Học kỳ 2 - Năm học 2022-2023
Phòng ĐT-CTSV thông báo thời gian đăng ký online các học phần Học kỳ 2 - Năm học 2022-2023 như sau:

*Khóa 20CD (3 năm), 21CD, 21TCB, 22CL:

- CVHT, GVCN đăng ký học trên phần mềm cho HSSV: từ ngày 22/12/2022 đến ngày 25/12/2022.

- HSSV điều chỉnh, bổ sung lịch học (nếu có): từ ngày 26/12/2022 đến ngày 28/12/2022.

*Khóa 22CD, 22TCA, 22TCB:
- CVHT, GVCN đăng ký học trên phần mềm cho HSSV: từ ngày 26/12/2022 đến ngày 01/01/2023.
- HSSV điều chỉnh, bổ sung lịch học (nếu có): từ ngày 02/01/2023 đến ngày 07/01/2023.
*HSSV các khóa đăng ký học lại, học cải thiện, học bổ sung theo thời gian cụ thể như sau:

- Học cùng với Khóa 20CD, 21CD, 21TCB, 22CL: HSSV tự đăng ký online từ ngày 26/12/2022 đến ngày 28/12/2022.

- Học cùng với Khóa 22CD, 22TCA, 22TCB: HSSV tự đăng ký online từ ngày 02/01/2023 đến ngày 07/01/2023.

Ngày gửi: 10/12/2022
Số người đã xem: 7143

Các thông báo mới
 Thông báo Thanh lý phế liệu lưu kho (25/1/2024) 
 Thông báo thời gian đăng ký online trên phần mềm các học phần HK2, năm học 2023-2024 các Khóa 23CD, 23TCB, 23TCA, 23CL (4/1/2024) 
 KÊNH HỖ TRỢ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC (2/1/2024) 
 Thông báo kế hoạch học Giáo dục Quốc phòng An ninh khoá 23CD (2/1/2024) 
 Thông báo về việc mời chào giá cho thuê tài sản (27/12/2023) 
 Quyết định thu học phí và miễn giảm học phí năm học 2023-2024 (26/12/2023) 
 Trường CĐCN Huế tuyển dụng (20/12/2023) 
 Kế hoạch Thi lần 2 Học kỳ 1, năm học 2023-2024 (19/12/2023) 
 Kế hoạch xét tốt nghiệp các khóa 21CD (2.5 năm), 22CL (1.5 năm) và 22TCA (19/12/2023) 
 Thông báo thời gian đăng ký online trên phần mềm các học phần HK2, năm học 2023-2024 các Khóa 21CD, 22TCB, 22CD (14/12/2023) 


Các thông báo khác
 Kế hoạch Thi lại HK1, năm học 2022-2023 các khóa (6/12/2022)
 Kế hoạch bế giảng khóa 20TCB, 21CL (6/12/2022)
 Thông báo nộp tiền học phí An ninh Quốc phòng Khóa 22CD (5/12/2022)
 Kế hoạch xét Tốt nghiệp các khóa 20CD (2,5 năm); 21TCA và 21CL (1,5 năm) (10/11/2022)
 Nghiệm thu chương trình đào tạo ngành Kế toán doanh nghiệp hệ Trung cấp (3/11/2022)
 Thông báo về việc hợp đồng lao động (12/10/2022)
 Kênh thông tin hỗ trợ việc làm cho sinh viên (4/10/2022)
 Thông báo nộp tiền học phí GDQPAN năm học 2022-2023 (3/10/2022)
 Kế hoạch Xét tốt nghiệp các khóa từ khóa 19CD, 20CL, 19TCB, 20TCA về trước (13/9/2022)
 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tuyển dụng viên chức (13/9/2022)
Quay lại