Chi tiết

Thời gian Đăng ký học online Học kỳ 1, năm học 2022-2023
Phòng ĐT-CTSV thông báo Thời gian Đăng ký học online Học kỳ 1, năm học 2022-2023 như sau:* Khóa 20CD, 21CD, 21TCA, 21TCB, 21CL, 19CD( Lớp 19CDDC31):

- CVHT, GVCN đăng ký học trên phần mềm cho HSSV: từ ngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022.
- HSSV điều chỉnh, bổ sung lịch học (nếu có): từ ngày 08/8/2022 đến ngày 12/8/2022.


*Khóa 22CD, 22TCA, 22TCB, 22CL: Phòng ĐT-CTSV sẽ đăng ký trên phần mềm cho HSSV.

* HSSV các khóa đăng ký học lại, học cải thiện theo thời gian cụ thể như sau:
- Học cùng với Khóa 20CD, 21CD, 21TCA, 21TCB, 21CL, 19CD( Lớp 19CDDC31): HSSV tự đăng ký online từ ngày 08/8/2022 đến ngày 12/8/2022.

- Học cùng với Khóa 22CD, 22TCA, 22TCB, 22CL: HSSV tự đăng ký online từ ngày 25/8/2022 đến ngày 29/8/2022.Ngày gửi: 1/7/2022
Số người đã xem: 7318

Các thông báo mới
 THÔNG BÁO NHẬN BẰNG CHÍNH THỨC CÁC KHOÁ 20CD VỀ TRƯỚC, 21CL VỀ TRƯỚC, 21TCA VÀ 20TCB VỀ TRƯỚC (28/11/2023) 
 Danh sách HSSV tốt nghiệp và Kế hoạch Bế giảng các Khóa 21TCB, 22CL, 22TCA và 20CD (thời gian đào tạo 3 năm) (20/10/2023) 
 THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP HỌC ATLĐ, THẺ ATLĐ (19/9/2023) 
 Thông báo thu học phí kỳ I năm học 2023-2024 (6/9/2023) 
 Trường CĐCN Huế tuyển dụng giảng viên (24/8/2023) 
 Thông báo thời gian đăng ký học các học phần học kì 1-2023-2024 khóa 23CD, 23CL, 23TCA, 23TCB (21/8/2023) 
 Kế hoạch xét tốt nghiệp các khoá (21/8/2023) 
 Thông báo thời gian đăng ký online các học phần trên phần mềm Học kỳ 1-2023-2024 (18/7/2023) 
 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Khóa 20CD (3 năm) và Thời gian nhận bằng TN chính thức (30/6/2023) 
 Kế hoạch thi lần 2 Học kỳ 2 và năm học 2022-2023 các Khóa. (7/6/2023) 


Các thông báo khác
 Tốt nghiệp VH khóa 19TCB (29/6/2022)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA (13/6/2022)
 Kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng các Khóa 19CD, 20TCA, 20CL (10/6/2022)
 DANH SÁCH HỌC SINH ĐỦ VÀ CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP VĂN HÓA KHÓA 19TC-B (1/6/2022)
 Kế hoạch thi lần 2 Học kỳ 2 và kỳ phụ năm học 2021-2022 các Khóa. (23/5/2022)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ ONLINE KỲ PHỤ NĂM HỌC 2021-2022 (13/5/2022)
 Kế hoạch thi tốt nghiệp văn hóa khóa 19TCB và các khóa thi lại (13/5/2022)
 Kế hoạch Xét tốt nghiệp các khóa 19CD (3 năm), 21CL, 20TCB (27/4/2022)
 Thông báo Kế hoạch xét tốt nghiệp các khóa (28/2/2022)
 THÔNG BÁO NHẬN BẰNG CÁC KHÓA TỪ KHÓA 18CD, 19CL VỀ TRƯỚC; 18TCA, 18TCB;19TCA; 19TCB (ĐỢT XÉT THÁNG 10,11/2021) (28/1/2022)
Quay lại