Chi tiết

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA TỪ KHÓA 18CD, 18CL về trước; 17TCA, 17TCB; 18TCA, 18TCB; 19TCB
Phòng ĐT-CTSV thông báo Kế hoạch Xét tốt nghiệp các khóa từ khóa 18CD, 18CL về trước; 17TCA, 17TCB; 18TCA, 18TCB; 19TCB như sau:
- Thời gian HSSV đề xuất xét tốt nghiệp ở trang cá nhân: từ ngày 16/9/2021 đến ngày 27/9/2021.
(Riêng khóa 19TCB học sinh không đề xuất xét Tốt nghiệp do học theo đúng tiến độ đào tạo)
- Thời gian xét tốt nghiệp:
+ Từ ngày 28/9/2021 đến 06/10/2021: xét khóa 19TCB
+Từ ngày 07/10/2021 đến 14/10/2021: xét các khóa 18CL về trước, 17TCA, 17TCB, 18TCA, 18TCB.
+ Từ ngày 15/10/2021 ​đến 26/10/2021: xét các khóa từ 18CD về trước.
- Thời gian nhận giấy chứng nhận tạm thời:
+ Khóa 19TCB: từ chiều ngày 13/10/2021
+ Các khóa 18CL về trước, 17TCA, 17TCB, 18TCA, 18TCB: từ chiều ngày 22/10/2021.
+ Các khóa từ 18CD về trước: từ chiều ngày 29/10/2021.
- Thời gian nhận bằng tốt nghiệp chính thức nhà trường sẽ thông báo sau.

Ngày gửi: 15/9/2021
Số người đã xem: 8459

Các thông báo mới
 THÔNG BÁO NHẬN BẰNG CHÍNH THỨC CÁC KHOÁ 20CD VỀ TRƯỚC, 21CL VỀ TRƯỚC, 21TCA VÀ 20TCB VỀ TRƯỚC (22/5/2023) 
 Danh sách HSSV được công nhận tốt nghiệp đợt xét tháng 4/2023 (26/4/2023) 
 Kế hoạch bế giảng khóa 20CD (2.5 năm), 21CL (1.5 năm) và 21TCA (7/3/2023) 
 Kế hoạch Xét tốt nghiệp các Khoá 20CD về trước, 21CL về trước, 21TCA và 20TCB về trước (7/3/2023) 
 Thông báo tuyển dụng viên chức và giảng viên hợp đồng (28/2/2023) 
 Thông báo thu học phí Học kỳ II năm học 2022-2023 (22/2/2023) 
 THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN THI LẦN 2 HK1, 2022-2023 CÁC KHÓA 20CD, 21CD, 21CL, 22CL, 21TCB, 21TCA (10/2/2023) 
 Thông báo nhận bằng chính thức các Khóa 19CD, 20CL, 19TCB, 20TCA VỀ TRƯỚC (Đợt xét cuối tháng 10/2022) (28/12/2022) 
 Thông báo thời gian đăng ký online các học phần Học kỳ 2 - Năm học 2022-2023 (10/12/2022) 
 Kế hoạch Thi lại HK1, năm học 2022-2023 các khóa (6/12/2022) 


Các thông báo khác
 Trường CĐCN Huế tuyển dụng nhân viên (14/9/2021)
 Trường CĐCN Huế tuyển dụng giảng viên (9/8/2021)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA 17CD VỀ TRƯỚC, 17TCB, 18TCA, 18TCB ĐỢT XÉT THÁNG 5/2021 (5/8/2021)
 Thông báo nhập học trực tuyến (20/7/2021)
 Danh sách Tốt nghiệp văn hóa khóa 18TCB (9/7/2021)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP KHÓA 18CD, 19TCA (9/7/2021)
 Tổ chức Lễ bế giảng các khóa 18CD, 19TCA, 19TCB, 19CL (7/7/2021)
 Kế hoạch Thi lần 2 các khóa Học kỳ 2 năm học 2020-2021 (29/6/2021)
 Thời gian Đăng ký học online Học kỳ 1, năm học 2021-2022 (28/6/2021)
 Thông báo gia hạn nộp học phí kỳ II năm học 2020-2021 (20/5/2021)
Quay lại