Các chuyên ngành đào tạo của Khoa Xây dựng

Thu gọn Mở rộng

  TỔNG QUAN NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG

Ngày nay, cùng với nền kinh tế cả nước trên đà phát triển mạnh và hội nhập sâu hơn, rộng hơn vào nền kinh tế khu vực và thế giới, ngành Xây dựng đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các chiến lược, Quy hoạch và Kế hoạch phát triển dài hạn trong các lĩnh vực của Ngành như: Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển các đô thị Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; Chiến lược phát triển nhà ở đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch xây dựng các vùng kinh tế trọng điểm, vùng tỉnh và các đô thị; Quy hoạch tổng thể phát triển VLXD, xi măng, cùng với các Chiến lược, định hướng về cấp nước, thoát nước, quản lý chất thải rắn đô thị...trên phạm vi cả nước với mục tiêu đảm bảo sự phát triển ngành Xây dựng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo định hướng phát triển bền vững.

Thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu phát triển trong lĩnh vực xây dựng, góp phần phát triển nền kinh tế xã hội. Khoa Xây dựng – Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế được Bộ công Thương và Bộ Giáo dục Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành Xây dựng phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho sự  phát triển và hội nhập toàn diện trong công đồng Asian và thế giới. 

        CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Hiện nay, Khoa Xây dựng đảm nhận việc giảng dạy trình độ Cao đẳng, Cao đẳng Nghề, Trung Cấp chuyên nghiệp, Liên thông từ trung cấp lên Cao đẳng với các chuyên ngành Xây dựng Dân dụng, Xây dựng cầu đường bộ, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Kiến trúc và Kinh tế xây dựng. 

Ngoài ra, Trường còn liên kết với các trường Đại học đào tạo liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Cao đẳng Nghề lên Đại học

Đào tạo chuyên gia vững về lý thuyết và chắc về tay nghề của một kỹ sư thực hành tại công trình xây dựng. Có khả năng quản lý, tổ chức thi công các công trình xây dựng theo đúng chuyên ngành học, có khả năng tham gia nghiên cứu và giải quyết những vấn đề khoa học kỹ thuật xây dựng. 

        CƠ HỘI VIỆC LÀM

Có thể nói sinh viên tốt nghiệp ngành xây dựng không bao giờ thất nghiệp, bởi nhu cầu xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, Cơ sở hạ tầng, giao thông và các công trình xây dựng khác ngày càng nhiều trong điều kiện phát triển của đất nước hiện nay và trong xu thế hội nhập toàn diện trong khối cộng đồng chung Asian.

       Sinh viên tốt nghiệp có đủ kiến thức, kỹ năng và phẩm chất để làm việc tại các công ty tư vấn thiết kế, công ty xây lắp, các ban quản lý dự án, các sở, phòng quản lý đô thị, kiến trúc, xây dựng, cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải và xây dựng, các đội thi công công trình xây dựng…cụ thể như sau:

    - Đơn vị thi công xây dựng: Cán bộ kỹ thuật phụ trách tổ, đội thi công

         - Đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế: Cán bộ lập dự toán; chuyên viên thiết kế các bộ phận, các kết cấu đơn giản; chuyên viên khảo sát địa hình, địa chất thủy văn…

         - Đơn vị tư vấn quản lý xây dựng: Cán bộ quản lý, giám sát thi công.

    - Phòng thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình: Thí nghiệm viên

        - Làm việc độc lập hoặc dưới sự chỉ đạo của các chủ nhiệm công trình trong tính toán kết cấu, kiểm tra kỹ thuật xây dựng, chỉ đạo kỹ thuật từ khâu chuẩn bị xây dựng, xây dựng, nghiệm thu, bàn giao, vận hành và bảo hành công trình sau xây lắp.


 

Hiện tại khoa đang đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng với thời gian đào tạo là 03 năm với tổng khối lượng Môđun chương trình được thiết kế là 39 Môđun. Trong đó gồm có 10 Môđun tự chọn và 29 Môđun bắt buộc, được thiết kế hài hòa theo từng học kỳ giúp người học có thể dễ dàng nắm vững kiến thức và thực hành tay nghề.

Kỹ thuật Xây dựng là nghề thuộc lĩnh vực xây dựng, học nghề này khi tốt nghiệp ra trường người học sẽ nắm được các kiến thức chuyên môn và thực hành thuần thục tay nghề.

 

  KIẾN THỨC NGHỀ NGHIỆP

+ Nêu được các quy định của bản vẽ thiết kế công trình xây dựng; trình bày được phương pháp đọc một bản vẽ thiết kế;

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản và chuyên môn của các công việc của nghề Kỹ thuật xây dựng (đào móng, xây gạch, trát, lát, láng, ốp, gia công, lắp dựng và tháo dỡ cốp pha, giàn giáo, gia công lắp đặt cốt thép, trộn đổ đầm bê tông, lắp đặt các cấu kiện loại nhỏ, lắp đặt thiết bị vệ sinh, lắp đặt thiết bị cấp thoát nước trong nhà, lắp đặt thiết bị mạng điện sinh hoạt bả ma tít, sơn vôi, tính toán dự toán công trình… ) nhằm phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm và hạ giá thành sản phẩm;

+ Nêu được quy trình thi công các công việc được giao thực hiện;

+ Nêu được ứng dụng một số thành tựu kỹ thuật - công nghệ, vật liệu mới ở một phạm vi nhất định vào thực tế nơi làm việc;

+ Tổ chức sản xuất và tìm kiếm việc làm;

+ Nêu được trình tự, phương pháp lập dự toán các công việc của nghề.

+ Đo bóc khối lượng công trình

+ Tính toán các cấu kiện cơ bản thông qua các môn học Cơ xây dựng, Kết cấu xây dựng, Vật liệu xây dựng…

   KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP

+ Đọc bản vẽ kỹ thuật và phát hiện được các lỗi thông thường của bản vẽ kỹ thuật;

+ Sử dụng các loại máy, dụng cụ và một số thiết bị chuyên dùng nghề xây dựng;

+ Thực hành thuần thục các công việc của nghề kỹ thuật xây dựng như: đào móng, xây gạch, trát, lát, láng, ốp, gia công, lắp dựng và tháo dỡ cốp pha, giàn giáo, gia công lắp đặt cốt thép, trộn đổ đầm bê tông, lắp đặt các cấu kiện loại nhỏ, lắp đặt thiết bị vệ sinh, bạ mát tít- sơn vôi, lắp đặt mạng điện sinh hoạt, lắp đặt đường ống cấp - thoát nước trong nhà và đo bóc khối lượng công trình;

+ Làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm;

+ Tính được khối lượng, vật liệu, nhân công và tổ chức thi công các công việc của nghề;

+ Sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tế của nghề và sử lý được những vấn đề phức tạp của nghề nảy sinh trong quá trình làm việc.


  CƠ HỘI VIỆC LÀM SAU KHI RA TRƯỜNG:

+ Làm thợ thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực xây dựng, các công trình dân dụng và công nghiệp thuộc các doanh nghiệp xây dựng;

+ Tự tổ chức tổ/ nhóm thợ thực hiện các công việc của nghề xây dựng;

+ Làm việc trong các doanh nghiệp thuộc công nghiệp xây dựng như các công ty tư vấn, các công ty xây lắp, các tổ chức quản lý đầu tư xây dựng, các cơ sở nghiên cứu và quản lý khoa học công nghệ xây dựng, các cơ sở đào tạo cán bộ kỹ thuật và công nhân trong lĩnh vực xây dựng công trình.

+ Giáo viên trong các cơ sở đào tạo nghề.

   CƠ HỘI HỌC LIÊN THÔNG

Sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng nghề Kỹ thuật xây dựng có thể đăng ký thi liên thông đại học chính quy của các đại học như Đại học Bách khoa Đà nẵng, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM, Trường ĐH Trà Vinh,…