Chi tiết

TB học lại GDQP
                                        THÔNG BÁO

                   V/v học lại môn Giáo dục Quốc phòng


Căn cứ vào kế hoạch của TT GDQP, nay Khoa KHCB thông báo lịch học lại và học phí học lại cụ thể sau:

1. Thời gian học: bắt đầu từ 10/03/2014.

2. Địa điểm học : Cơ sở 1 – Trường CĐCN Huế

3. Học phí: Đối với các học phần 1,2,3: 205.000đ/ học phần

4. Thời gian nộp học phí: từ 14/02/2014 đến 05/3/2014.

Thu thêm: 10.000đ (tiền làm chứng chỉ).

** Lưu ý: Sau thời gian nộp học phí trên TTGDQP không giải quyết .
File đính kèm: 140214_thong bao hoc lai QP - 2014.doc

Ngày gửi: 27/2/2014
Số người đã xem: 9241

Thông tin mới
 Làm việc ngoài giờ (25/3/2014)
 TB học lại các môn khoa Tin (4/3/2014)
 TKB lớp Tuần 32 (3/3/2014)


Thông tin khác
 TKB lớp Tuần 31(27/2/2014)
Quay lại