Chi tiết

Kế hoạch thi lại, học lại học kỳ 2 (2013-2014) của khoa NN-QT-DL

THÔNG BÁO

V/v đăng ký học lại, thi lại học kỳ II năm học 2013 – 2014

 

Căn cứ vào kế hoạch thi lại , học lại của Trường, nay khoa NN-QT-DL tổ chức học lại, thi lại các môn học thuộc khoa NN-QT-DL đảm nhận, cụ thể như sau:

I. Thi lại:

Thời gian đăng kí: Từ ngày 16/06/2014 đến ngày 26/06/2014

(xem lịch thi cụ thể ở bảng thông báo của Khoa sau 15h00 ngày 27/6/2014)

Thời gian thi lại: Chiều ngày 28/06/2014

(xem kết quả thi ở bảng thông báo của Khoa sau 15h00 ngày 4/7/2014)

II. Học lại:

Thời gian đăng kí: Từ ngày 06/06/2014 đến ngày 6/07/2014

Thời gian học lại:  Bắt đầu từ ngày từ 07/7/2014 đến 03/8/2014

Địa điểm và thời gian đăng ký: Tại văn phòng khoa NN-QT-DL

Buổi sáng từ 8h -10h; buổi chiều 14h – 16h

Ghi chú:

-             Khi đăng ký học lại học sinh phải kèm theo đơn xin học lại.

Quá thời gian quy định khoa không giải quyết

Ngày gửi: 4/6/2014
Số người đã xem: 9478
Quay lại