Chi tiết

Dữ liệu xét tốt nghiệp của Khóa 17TCB, 18TCA và các ngành học 2.5 năm của 17CD
----------------------------------------------
SV xem file đính kèm và phản hồi (nếu có) về Phòng ĐT-CTSV.

(SV liên hệ trực tiếp Phòng ĐT-CTSV, hoặc qua số điện thoại: 0234.3.846814, email: daotao@hueic.edu.vn)
File đính kèm: XETTN_03_2020.zip

Ngày gửi: 23/3/2020
Số người đã xem: 549
Quay lại