Chi tiết

Khảo sát thực tế phục vụ công tác đánh giá ngoài theo tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao tại trường CĐCN Huế

Từ ngày 21/11 đến ngày 23/11/2019, Đoàn đánh giá ngoài được thành lập theo quyết định số 1390/QĐ-TCGDNN ngày 11/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã tiến hành khảo sát thực tế phục vụ công tác đánh giá ngoài (thí điểm) theo tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao tại trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.

Trường CĐCN Huế là một trong 8 trường cao đẳng trên toàn quốc được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp lựa chọn đánh giá thí điểm trong năm 2019. Theo Bộ tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao, có 5 tiêu chí bao gồm 34 tiêu chuẩn liên quan đến: Quy mô đào tạo; Trình độ nhà giáo; Gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo và việc làm sau đào tạo; Quản trị nhà trường;Trình độ học sinh, sinh viên sau đào tạo.

Chiều ngày 23/11/2019, Đoàn đánh giá ngoài đã công bố kết quả đánh giá. Cụ thể,Trường đạt 81/100 điểm, tỷ lệ điểm của các tiêu chí đều đạt trên 60%. Với kết quả này, trường được đánh giá là đạt tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao.

Kết quả đánh giá cũng đã chứng minh trong những năm vừa qua, trường CĐCN Huế đã có những chính sách đúng đắn và cách làm phù hợp. Mặc dù chưa được công nhận chính thức, tuy nhiên đây là một sự ghi nhận và động viên, khích lệ rất lớn đối với tập thể Nhà trường. Đồng thời, khẳng định chất lượng đào tạo của Trường ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu của xã hội.


Ngày gửi: 25/11/2019
Số người đã xem: 801
Trở lại