Chi tiết

Thông báo về việc hợp đồng lao động

1. Vị trí: Nhân viên kỹ thuật

2. Số lượng: 01 người

3. Công việc:

- Bảo trì, sửa chửa hệ thống CNTT;

- Quản lý tài sản được giao;

- Hỗ trợ công tác bảo trì hệ thống âm thanh, ánh sáng các thiết bị nghe nhìn;

- Phụ trách các hệ thống âm thanh, hình ảnh các sự kiện, hội nghị;

- Chụp ảnh, ghi hình các sự kiện và lưu trữ đúng yêu cầu;

- Phụ trách các vấn đề về hình ảnh, truyền thông trong trường, bao gồm sản xuất, livestream,…

4. Liên hệ: Phòng Hành chính - Tổng hợp, điện thoại: 3822.813

(Chi tiết xem ở file đính kèm)

File đính kèm: 452TB-CĐCNH.pdf

Ngày gửi: 12/10/2022
Số người đã xem: 1569
Quay lại