Chi tiết

Điều chỉnh thời gian đăng ký học online Khóa 22- Học kỳ 1 - Năm học 2022-2023
Do kế hoạch đào tạo Khóa 22 lùi lại 1 tuần so với kế hoạch đã ban hành, bắt đầu học từ ngày 12/9/2022. Vì vậy, Phòng ĐT-CTSV điều chỉnh lại thời gian đăng ký học online cho HSSV các khóa cũ đăng ký học lại, học cải thiện như sau:
Học cùng với Khóa 22CD, 22TCA, 22TCB, 22CL: HSSV tự đăng ký online từ ngày 03/09/2022 đến ngày 06/09/2022.

Ngày gửi: 23/8/2022
Số người đã xem: 2202

Các thông báo mới
 Kế hoạch xét Tốt nghiệp các khóa 20CD (2,5 năm); 21TCA và 21CL (1,5 năm) (10/11/2022) 
 Nghiệm thu chương trình đào tạo ngành Kế toán doanh nghiệp hệ Trung cấp (3/11/2022) 
 Thông báo về việc hợp đồng lao động (12/10/2022) 
 Kênh thông tin hỗ trợ việc làm cho sinh viên (4/10/2022) 
 Thông báo nộp tiền học phí GDQPAN năm học 2022-2023 (3/10/2022) 
 Kế hoạch Xét tốt nghiệp các khóa từ khóa 19CD, 20CL, 19TCB, 20TCA về trước (13/9/2022) 
 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tuyển dụng viên chức (13/9/2022) 


Các thông báo khác
 Thời gian Đăng ký học online Học kỳ 1, năm học 2022-2023 (1/7/2022)
 Tốt nghiệp VH khóa 19TCB (29/6/2022)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA (13/6/2022)
 Kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng các Khóa 19CD, 20TCA, 20CL (10/6/2022)
 DANH SÁCH HỌC SINH ĐỦ VÀ CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP VĂN HÓA KHÓA 19TC-B (1/6/2022)
 Kế hoạch thi lần 2 Học kỳ 2 và kỳ phụ năm học 2021-2022 các Khóa. (23/5/2022)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ ONLINE KỲ PHỤ NĂM HỌC 2021-2022 (13/5/2022)
 Kế hoạch thi tốt nghiệp văn hóa khóa 19TCB và các khóa thi lại (13/5/2022)
 Kế hoạch Xét tốt nghiệp các khóa 19CD (3 năm), 21CL, 20TCB (27/4/2022)
 Thông báo Kế hoạch xét tốt nghiệp các khóa (28/2/2022)
Quay lại