Chi tiết

Kế hoạch Xét tốt nghiệp các khóa 19CD (3 năm), 21CL, 20TCB
Phòng ĐT-CTSV thông báo Kế hoạch Xét tốt nghiệp các khóa 19CD (3 năm), 21CL, 20TCB như sau:

* Đối với Khoá 19CD 3 năm
- Từ ngày 04/5/2022 đến 10/5/2022: Dò chương trình, hoàn thiện điểm Tổng kết và Chuẩn đầu ra.
- Từ ngày 11/5/2022 đến 16/05/2022: Phòng ĐT-CTSV xét tốt nghiệp.
- Từ ngày 17/05/2022 đến 19/05/2022: Khoa kiểm dò và phản hồi (nếu có).
- Từ ngày 20/05/2022 đến 24/05/2022: Phòng ĐT-CTSV lên danh sách SV đủ điều kiện tốt nghiệp
- Đợt này nhà trường không phát giấy chứng nhận tốt nhiệp tạm thời để tập trung in bằng chính thức luôn (dự kiến tháng 6/2022 phát tại lễ bế giảng)
(Ghi chú: Đợt này nhà trường sẽ xét thêm cho những sinh viên 19CD 2.5 năm mới bổ sung thêm Chuẩn đầu ra)

* Đối với các Khóa 21CL, 20TCB
-Từ ngày 15/8/2022 đến 22/8/2022: Dò chương trình, hoàn thiện điểm Tổng kết và Chuẩn đầu ra.
- Từ ngày 23/8/2022 đến 29/08/2022: Phòng ĐT-CTSV xét tốt nghiệp.
- Từ ngày 30/8/2022 đến 01/09/2022: Khoa kiểm dò và phản hồi (nếu có).
- Từ ngày 05/9/2022 đến 08/9/2022: Phòng ĐT-CTSV lên danh sách SV đủ điều kiện tốt nghiệp
- Từ chiều ngày 15/9/2022: HSSV nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại Văn phòng 1 cửa (Tầng 1 nhà M)
- Thời gian nhận bằng Bằng Tốt nghiệp chính thức nhà trường sẽ thông báo sau.
Lưu ý:
HSSV nộp 1 ảnh 3*4 tại Khoa chuyên môn (Khoa tập hợp theo lớp và chuyển về Phòng ĐT-CTSV để dán vào bằng Tốt nghiệp).

Ngày gửi: 27/4/2022
Số người đã xem: 9934

Các thông báo mới
 Kế hoạch thi lần 2 HK2 và kỳ phụ năm học 2023-2024 các Khóa (18/6/2024) 
 Kế hoạch xét tốt nghiệp Khóa 21CD (cả chương trình 2.5 năm và 3 năm) (20/5/2024) 
 THÔNG BÁO NHẬN BẰNG CHÍNH THỨC CÁC KHOÁ 20CD TRỞ VỀ TRƯỚC, 22CL(1 NĂM) TRỞ VỀ TRƯỚC, 21TCA VÀ 21TCB TRỞ VỀ TRƯỚC - ĐỢT XÉT THÁNG 03/2024 (26/4/2024) 
 Thông báo thu học phí Học kỳ II năm học 2023-2024-Hệ TC-B (1/4/2024) 
 Thông báo thu học phí Học kỳ II năm học 2023-2024 (1/4/2024) 
 Trường CĐCN Huế tuyển dụng giảng viên (27/3/2024) 
 Kế hoạch bế giảng và Quyết định đính kèm danh sách sinh viên tốt nghiệp các khóa 21CD, 22CL, 22TCA (26/3/2024) 
 Kế hoạch Xét tốt nghiệp các Khoá: Từ Khóa 20CD trở về trước, 22CL(1 năm) trở về trước, 21TCA và 21TCB trở về trước (4/3/2024) 
 Thông báo thanh lý tài sản (2/2/2024) 
 Thông báo Thanh lý phế liệu lưu kho (25/1/2024) 


Các thông báo khác
 Thông báo Kế hoạch xét tốt nghiệp các khóa (28/2/2022)
 THÔNG BÁO NHẬN BẰNG CÁC KHÓA TỪ KHÓA 18CD, 19CL VỀ TRƯỚC; 18TCA, 18TCB;19TCA; 19TCB (ĐỢT XÉT THÁNG 10,11/2021) (28/1/2022)
 Kế hoạch Thi lần 2 Học kỳ 1, năm học 2021-2022 (24/12/2021)
 Quyết định và Danh sách HSSV bị cảnh báo, thôi học đợt xét tháng 11/2021 (13/12/2021)
 Thời gian đăng ký học online học kỳ 2-năm học 2021-2022 (13/12/2021)
 Quy định văn hóa học đường (1/11/2021)
 Thông báo và Hướng dẫn nghị định 81/2021 về miễn giảm học phí (22/10/2021)
 Thông báo nhận bằng tốt nghiệp khóa 16TC và các khóa CN hệ niên chế. (21/10/2021)
 Thông báo Kiểm tra 4 môn văn hóa lần 2 (19/10/2021)
 Thông báo thu học phí Kỳ I năm học 2021-2022 (15/10/2021)
Quay lại