Chi tiết

Thông báo Kế hoạch xét tốt nghiệp các khóa
------------------------
Phòng ĐT-CTSV thông báo Kế hoạch Xét tốt nghiệp các khóa như sau:
* Đối với các Khoá 19CD, 20TCA, 20CL:
- Từ ngày 28/02/2022 đến 07/03/2022: Dò chương trình, hoàn thiện điểm Tổng kết và Chuẩn đầu ra.
- Từ ngày 09/03/2022 đến 18/03/2022: Phòng ĐT-CTSV xét tốt nghiệp.
- Từ ngày 19/03/2022 đến 21/03/2022: Khoa kiểm dò và phản hồi (nếu có).
- Từ chiều ngày 30/03/2022: Sinh viên được công nhận tốt nghiệp nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.
- Thời gian nhận bằng tốt nghiệp chính thức nhà trường sẽ thông báo sau.
* Đối với các Khoá cũ (18CD về trước, 19CL về trước, 19TCA và 19TCB về trước)
- Thời gian HSSV đề xuất xét tốt nghiệp ở trang cá nhân: từ ngày 15/03/2022 đến ngày 30/3/2022.
- Thời gian Phòng ĐT-CTSV xét tốt nghiệp:
+ Từ ngày 31/3/2022 đến 07/4/2022: xét các Khoá bậc Cao đẳng .
+Từ ngày 08/4/2022 đến 15/4/2022: xét các Khoá bậc Cao đẳng liên thông và Trung cấp.
- Thời gian nhận giấy chứng nhận tạm thời: Từ chiều ngày 27/04/2022.
- Thời gian nhận bằng tốt nghiệp chính thức nhà trường sẽ thông báo sau.

HSSV nộp 1 ảnh 3*4 tại Khoa chuyên môn (Khoa tập hợp theo lớp và chuyển về Phòng ĐT-CTSV để dán vào bằng Tốt nghiệp).

Ngày gửi: 28/2/2022
Số người đã xem: 12239

Các thông báo mới
 Kế hoạch thi lần 2 HK2 và kỳ phụ năm học 2023-2024 các Khóa (18/6/2024) 
 Kế hoạch xét tốt nghiệp Khóa 21CD (cả chương trình 2.5 năm và 3 năm) (20/5/2024) 
 THÔNG BÁO NHẬN BẰNG CHÍNH THỨC CÁC KHOÁ 20CD TRỞ VỀ TRƯỚC, 22CL(1 NĂM) TRỞ VỀ TRƯỚC, 21TCA VÀ 21TCB TRỞ VỀ TRƯỚC - ĐỢT XÉT THÁNG 03/2024 (26/4/2024) 
 Thông báo thu học phí Học kỳ II năm học 2023-2024-Hệ TC-B (1/4/2024) 
 Thông báo thu học phí Học kỳ II năm học 2023-2024 (1/4/2024) 
 Trường CĐCN Huế tuyển dụng giảng viên (27/3/2024) 
 Kế hoạch bế giảng và Quyết định đính kèm danh sách sinh viên tốt nghiệp các khóa 21CD, 22CL, 22TCA (26/3/2024) 
 Kế hoạch Xét tốt nghiệp các Khoá: Từ Khóa 20CD trở về trước, 22CL(1 năm) trở về trước, 21TCA và 21TCB trở về trước (4/3/2024) 
 Thông báo thanh lý tài sản (2/2/2024) 
 Thông báo Thanh lý phế liệu lưu kho (25/1/2024) 


Các thông báo khác
 THÔNG BÁO NHẬN BẰNG CÁC KHÓA TỪ KHÓA 18CD, 19CL VỀ TRƯỚC; 18TCA, 18TCB;19TCA; 19TCB (ĐỢT XÉT THÁNG 10,11/2021) (28/1/2022)
 Kế hoạch Thi lần 2 Học kỳ 1, năm học 2021-2022 (24/12/2021)
 Quyết định và Danh sách HSSV bị cảnh báo, thôi học đợt xét tháng 11/2021 (13/12/2021)
 Thời gian đăng ký học online học kỳ 2-năm học 2021-2022 (13/12/2021)
 Quy định văn hóa học đường (1/11/2021)
 Thông báo và Hướng dẫn nghị định 81/2021 về miễn giảm học phí (22/10/2021)
 Thông báo nhận bằng tốt nghiệp khóa 16TC và các khóa CN hệ niên chế. (21/10/2021)
 Thông báo Kiểm tra 4 môn văn hóa lần 2 (19/10/2021)
 Thông báo thu học phí Kỳ I năm học 2021-2022 (15/10/2021)
 Thông báo thu học phí Kỳ I năm học 2021-2022- Hệ TC-B (15/10/2021)
Quay lại