Chi tiết

Thời gian đăng ký học ONLINE của SV các khóa học theo tín chỉ
Thời gian đăng ký học ONLINE của SV các khóa học theo tín chỉ

- Khóa 16CD, 17CD: Từ ngày 05/12/2018 đến ngày 17/12/2018

- Khóa 18CD: Từ ngày 26/12/2018 đến ngày 07/01/2019

Các lớp Trung cấp A, B Phòng ĐT-CTSV sẽ đăng ký cho SV.

Ngày gửi: 15/11/2018
Số người đã xem: 932
Quay lại