Chi tiết

Thông báo tổ chức thi sát hạch chuẩn đầu ra Tin học-ngoại ngữ đợt bổ sung ngày 27/05/2018
Nhằm tạo điều kiện cho HSSV hoàn thiện chuẩn đầu ra Tin học- Ngoại ngữ để kịp xét tốt nghiệp vào đầu tháng 6/2018, Nhà trường có tổ chức đợt thi sát hạch bổ sung vào ngày chủ nhật 27/05/2018 ( chi tiết xem file thông báo đính kèm).
File đính kèm: 233.TB.CDCNH.pdf

Ngày gửi: 10/5/2018
Số người đã xem: 677
Quay lại