Chi tiết

CÁC LỚP HỌC PHẦN CHƯA MỞ ĐƯỢC VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ HỌC KHÓA 15CD, 16CD HK 1 NĂM HỌC 2017-2018
Phòng ĐT-CTSV thông báo:

- Danh sách các lớp học phần không mở được Khóa 15CD và 16CD do số lượng SV đăng ký học quá ít hoặc không đăng ký.
- Danh sách SV các lớp học phần bị hủy đã được Phòng ĐT-CTSV đăng ký sang lớp học phần khác (cột Ghi chú ở file đính kèm thể hiện lớp mới của SV; một số ít SV không đăng ký được sang lớp khác do trùng lịch, lớp đã đủ người hoặc môn đó chỉ có một lớp học phần).
File đính kèm: DKH_1_2017-2018.zip

Ngày gửi: 9/8/2017
Số người đã xem: 662
Quay lại