Chi tiết

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA HỌC THEO TÍN CHỈ (TỪ KHÓA 11CD ĐẾN 14CD VÀ 16CL)
Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp làm đơn Xin xét tốt nghiệp và chuyển về phòng ĐT - CTSV từ ngày 12/03/2018 đến 26/03/2018 (mẫu đơn tải ở Mục MẪU VĂN BẢN của website trường)
- Thời gian xét tốt nghiệp từ ngày 28/03/2018 đến 04/04/2018.
- Sinh viên nhận Giấy Tốt nghiệp tạm thời từ ngày 13/04/2018.
- Thời gian nhận bằng tốt nghiệp chính thức nhà trường sẽ thông báo sau.

Ngày gửi: 7/2/2018
Số người đã xem: 17270
Quay lại