Chi tiết

   Năm học 2018-2019  Chọn tuần: 
Ghi chú: Lịch trực này chưa duyệt!
Ca trựcĐơn vịThứ hai
03/06/2019
Thứ ba
04/06/2019
Thứ tư
05/06/2019
Thứ năm
06/06/2019
Thứ sáu
07/06/2019
Thứ bảy
08/06/2019
Chủ nhật
09/06/2019
Ca SángKhoa CNTT - TT
ttbinh
ndkhoa
ttbinh
ndkhoa
ndkhoa
Khoa Cơ khí
nvanh
(CS1(8h-11h))
nvanh
(CS1(8h-11h))
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện - Điện tử
tpnam
(CS1 8h00-11h00)
hxvinh
(CS1 8h00-11h00)
tpnam
(CS1 8h00-11h00)
tpnam
(CS2 8h00-11h00)
hxvinh
(CS1 8h00-9h00)
Khoa KHCB
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
Khoa KT-NN-QT-DL
hvhiep
hvhiep
hvhiep
Ca ChiềuKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
nvanh
(CS1(14h-17h))
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện - Điện tử
hxvinh
(CS1 14h00-17h00)
tpnam
(CS1 14h00-17h00)
tpnam
(CS1 14h00-17h00)
tpnam
(CS2 14h00)
dqchinh
(CS1 14h00-17h00)
Khoa KHCB
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
Khoa KT-NN-QT-DL
Ca TốiKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện - Điện tử
Khoa KHCB
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
Khoa KT-NN-QT-DL
Thông tin về nhiệm vụ có thể thay đổi ở cấu hình thông tin Module.

- Quản lý hành chính các hoạt động của toàn thể viên chức và HSSV trong khoa;

- Tiếp nh�%

Cập nhật lần cuối vào: 07/08/2018
  Trở về trang chủ    Xuất file