Chi tiết

   Năm học 2016-2017  Chọn tuần: 
Ghi chú: Lịch trực này chưa duyệt!
Ca trựcĐơn vịThứ hai
22/08/2016
Thứ ba
23/08/2016
Thứ tư
24/08/2016
Thứ năm
25/08/2016
Thứ sáu
26/08/2016
Thứ bảy
27/08/2016
Chủ nhật
28/08/2016
Ca SángKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
Khoa Điện tử
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện
tpnam
tpnam
tpnam
tpnam
pbdung
pbdung
Khoa KHCB
lhnguyen
(từ 8h30-10h30)
lhnguyen
(từ 8h30-10h30)
lhnguyen
(từ 8h30-10h30)
lhnguyen
(từ 8h30-10h30)
lhnguyen
(từ 8h30-10h30)
Khoa Xây dựng
ndvquang
ndvquang
ndvquang
ndvquang
ndvquang
Khoa Kinh tế
Khoa Nhiệt lạnh
Khoa NN-QT-DL
htai
(tiết 1,2)
Cơ sở 2 + 3
Ca ChiềuKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
Khoa Điện tử
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện
pbdung
pbdung
pbdung
pbdung
pbdung
Khoa KHCB
nntrac
(từ 14h-16h)
nntrac
(từ 14h-16h)
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
dtlthuy
(1h-3h)
dtlthuy
(1h-3h)
dtlthuy
(1h-3h)
Khoa Nhiệt lạnh
hmtuan
(11h - 13h30)
hmtuan
(11h - 13h30)
hmtuan
(11h - 13h30)
hmtuan
(11h - 13h30)
hmtuan
(11h - 13h30)
Khoa NN-QT-DL
httthuy
(Tiet 3,4)
httthuy
(Tiet 1,2)
httthuy
(Tiet 3,4)
Cơ sở 2 + 3
Ca TốiKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
Khoa Điện tử
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện
Khoa KHCB
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
Khoa Nhiệt lạnh
Khoa NN-QT-DL
Cơ sở 2 + 3
Thông tin về nhiệm vụ có thể thay đổi ở cấu hình thông tin Module.

 

- Quản lý hành chính các hoạt động của toàn thể viên chức và HSSV trong khoa;

- Tiếp nh�%

Cập nhật lần cuối vào: 02/08/2016
  Trở về trang chủ    Xuất file